Blog notice

La impressió 3D mira cap a les estrelles

Roger Uceda, director d'operacions de la Fundació CIM i CEO de BCN3D Technologies, es va entrevistar amb Nauzet Vega, enginyer mecànic de l'Institut Astrofísic de Canàries (IAC), per conèixer més a fons l'activitat del centre i saber de quina forma encaixa en ella una impressora 3D.

El IAC té la seva seu central es troba en La Llacuna, Tenerife i entre les nombroses finalitats als quals es dedica l'institut destaca el desenvolupament d'instrumentació científica aplicada a l'astronomia. Tal com ens explica Nauzet, aquesta activitat es compon en gran manera del disseny i manufacturació de prototips. És en aquest context quan entra en joc el món de la impressió digital en 3D.

En un món en què impera, de forma cada vegada més clara, la importància d'allò instantània, agilitar el procés de prototipat és una prioritat en qualsevol camp, ja sigui en el de la indústria productiva com en la recerca. Per aquest motiu, les impressores 3D, que permeten l'obtenció de peces de gran qualitat exigint un cost –tant temporal com a econòmic- molt menor al dels processos convencionals, han suposat una revolució. En aquest context, segons paraules del mateix Nauzet, “la impressió 3D és una eina molt útil per al procés de fabricació i disseny d'algunes de les peces que componen els nostres telescopis”.     

El mercat de la tecnologia 3D és cada vegada més conegut i estès, de manera que tant l'oferta com la demanda de les impressores 3D s'ha ampliat molt en els últims anys. No obstant això, la BCN3D Sigma compta amb unes característiques fonamentals que van decantar la balança al seu favor.

“[Triar la màquina de BCN3D Technologies] No va ser una decisió fàcil. Després de fer una avaluació completa del mercat, decidim donar importància a una impressora que comptés amb un programari open source” declara Nauzet. I afegeix, “el dual extruder també és important per a nosaltres, la possibilitat combinar dos plàstics en una sola impressió i poder combinar-los amb les nostres peces de metall és un gran avantatge pel prototipado de les peces destinades a l'estudio astrofísic”.

Al seu torn, l'enginyer mecànic considera que la bona relació amb el fabricant –com és el cas amb la Fundació CIM- és molt important per assegurar-se que s'està fent un ús idoni de la màquina. Així doncs, la BCN3D Sigma compta amb totes les característiques i és capaç de cobrir totes les necessitats que l'observatori del IAC requereix.