close
Àrea de candidats
Àrea d'empreses

Avantatges

Requeriments

Per inscriure's a la Borsa de Treball s'ha de ser estudiant o ex-estudiant de qualsevol dels cursos del programa formatiu del CIM UPC.

Procediment d'inscripció

  • Emplenar el següent formulari d'alta i adjuntar el CV actualitzat al final del mateix: Formulari d'Inscripció a la Borsa de Treball
  • Un cop arribi el formulari emplenat a la Borsa de Treball s'enviarà un correu per a concertar una entrevista personalitzada, la qual tindrà lloc a les instal·lacions de la Fundació amb una durada aproximada de 30 minuts.
Inscripció a la Borsa de Treball

Informa't

En cas de que un candidat/a trobi pels seus propis mitjans una oferta per establir un conveni de cooperació educativa (pràctiques en empresa) que no estigui publicada a la pàgina web del CIM de la UPC, pot recórrer al servei de la Borsa de Treball per a establir-lo. La persona interessada es pot posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic:

borsatreball@cimupc.org

Com funciona?

Modalitats i/o programes

Tauler d'ofertes
de la Borsa de Treball

Ofertes laborals empreses

Ofertes laborals d'altres empreses
JEFE OBRA

23 juliol, 2021

Ingeniero Mecánico

16 juliol, 2021

Programa de pràctiques en empresa
Manager de Calidad

23 juny, 2021

Ofertes CIM UPC

Programa d'Acompanyament Professional (PAPCIM)
BECA INGENIERIA RDI

12 juliol, 2021

Ofertes laborals
Tècnic/a de Projectes

6 novembre, 2020

Programa de pràctiques en empresa

En un termini màxim de 24 hores els membres de l'equip de Borsa de Treball respondran a la sol·licitud formulada per l'empresa. Oferim la possibilitat de publicar l'oferta a tots els nostres mitjans de difusió o, si s'escau, enviant una relació de CV's que s'ajustin als requeriments demanats per la empresa. La Borsa de Treball compta amb alumnes i ex-alumnes que realitzen o han realitzat els nostres programes de formació.  Aquest fet ens aporta una àmplia base de dades per tal de satisfer les necessitats dels nostres clients.

Informa't!

Totes les empreses que ho desitgin poden beneficiar-se del Servei de Borsa de Treball que ofereix el CIM de la UPC gratuïtament sol·licitant perfils d'estudiants o titulats mitjançant el correu electrònic:

borsatreball@cimupc.org

Com funciona?

Característiques

Avantatges

Tauler d'ofertes
de la Borsa de Treball

Ofertes laborals empreses

Ofertes laborals d'altres empreses
JEFE OBRA

23 juliol, 2021

Ingeniero Mecánico

16 juliol, 2021

Programa de pràctiques en empresa
Manager de Calidad

23 juny, 2021

Ofertes CIM UPC

Programa d'Acompanyament Professional (PAPCIM)
BECA INGENIERIA RDI

12 juliol, 2021

Ofertes laborals
Tècnic/a de Projectes

6 novembre, 2020

Tauler d'ofertes
de la Borsa de Treball

Ofertes laborals empreses

Ofertes laborals d'altres empreses
JEFE OBRA

23 juliol, 2021

Ingeniero Mecánico

16 juliol, 2021

Programa de pràctiques en empresa
Manager de Calidad

23 juny, 2021

Ofertes CIM UPC

Programa d'Acompanyament Professional (PAPCIM)
BECA INGENIERIA RDI

12 juliol, 2021

Ofertes laborals
Tècnic/a de Projectes

6 novembre, 2020