Impressores 3D a mida

Descripció

Tenir impressores 3D a mida i sistemes de fabricació propis fets a mida és la clau per aconseguir que una empresa es diferenciï de la seva competència, augmenti la seva productivitat i disposi d’un tret característic que li aporti valor afegit.

La Fundació CIM, amb mitjans per dur a terme el procés integral des de la concepció fins a la posada en marxa de la impressora 3D a mida i equipament industrial de procés, és el soci ideal per a les empreses que necessitin un reforç d’enginyeria en:

 • Disseny i desenvolupament de impressores 3D a mida
 • Disseny i desenvolupament de parts de impressores 3D
 • Redisseny i millores de impressores 3D existents
 • Adequació a normativa per al Marcat CE, en especial:
  • Directiva de màquines 2006/42/CE
  • Directiva de Compatibilitat Electromagnètica 2004/108/CE
  • Directiva de Baixa Tensió 2006/95/CE
  • Directiva d’utilització d’equips 2001/45/CE (RD1215/97)
 • Altra documentació tècnica i d’usuari
 • Fabricació i posada a punt
 • Industrialització en pre-sèrie

Projectes desenvolupats

Comença avui el teu projecte