Bancs d'assaig de vàlvules d'alta pressió

L'empresa LPG es dedica a la fabricació de vàlvules per a sistemes d'extinció d'incendis i distribució d'ampolles carregades a alta pressió d'agents extintors. El projecte va consistir en desenvolupar un sistema de seguretat per a les proves de les vàlvules. En el procés de validació es sotmeten les vàlvules a altes pressions simulant l'entorn real de treball i és possible que elements no connectats correctament poguessin sortir projectats.

Després d'una avaluació de riscos, es va dissenyar i fabricar un carenat a mida i es va automatitzar el procés d'assajos, permetent a l'operari realitzar les tasques d'assajos sense necessitat d'assumir els riscos inherents del procés.