Equip d’Experimentació Mèdica en Condicions de Microgravetat

L'objectiu del projecte és estudiar el comportament dels transportadors ABC (agents biològics responsables de l'eliminació de drogues i altres toxines de les cèl·lules humanes) en condicions de microgravetat. Per aconseguir aquestes condicions, l'experiment s'ha dut a terme mitjançant una successió de vols parabòlics de la ESA.

Una vegada en condicions d'ingravitació es duen a terme els experiments que avaluen l'activitat de la família de transportadors ABC. Durant els últims anys hem estat desenvolupant un protocol d'actuació que ens permetrà mesurar amb precisió l'activitat del transportador ABC durant els vols parabòlics.

Es realitza un experiment en condicions normals de gravetat amb tal de comparar si els esforços gravitacionals són capaços d'afectar l'activitat del transportador. Per entendre amb més detall el mecanisme d'acció dels transportadors s'utilitzaran inhibidors capaços de regular la funció transportadora.