Manipulador de làmines amb càrrega estàtica

L'empresa GEMALTO en una de les seves línies de negoci fabrica targetes bancàries i les distribueix, en un dels processos de fabricació anomenat laminatge les targetes es sotmeten a temperatura i pressió per unir les diferents capes que les formen.

El projecte va consistir a fer una màquina que fos capaç de muntar les safates amb xapes metàl·liques i làmines de targetes, provinents d'un magatzem de producte brut, que entren en la màquina i en sortir laminades desmuntar aquestes safates per deixar el producte acabat en uns carros.