PRINT&BUILD

PRINT & BUILD té com a objectiu dissenyar una màquina prototip capaç de materialitzar un edifici mitjançant tecnologia de fabricació additiva de gran escala.

El projecte PRINT&BUILD es basa en introduir les tècniques de la tecnologia Rapid Prototyping (fabricació additiva), en el sector de la construcció, per a l’obtenció d’habitatges en 3D. No obstant, s’ha estudiat l’aplicació de tecnologies 3D en el camp de la construcció, però a dia d’avui, no s’ha aconseguit realitzar per la dificultat de:

  • Desenvolupar materials vàlids per a la impressió 3D.
  • Aplicar la tecnologia d’impressió 3D a gran escala.

Els reptes que planteja el present projecte, es basen en superar les dificultats anteriorment citades, desenvolupant noves tècniques i materials que puguin substituir als formigons utilitzats actualment en la construcció. Aplicar la nova tecnologia a gran escala, suposa un nou escenari al respecte del que actualment s’ha desenvolupat en impressió 3D, que es basa en dissenys de peces plàstiques i la seva posterior impressió a escala de laboratori. 

FEDER

Ja coneixes els nostres projectes?