febr. 27

Curs Ocupacional - Bases de Dades (CP)

Administració de Bases de Dades (Certificat de Professionalitat, nivell 3) -  27 de Febrer


El curs ocupacional Administració de bases de dades capacita a qualsevol tècnic a configurar qualsevol sistema informàtic i gestionar un sistema de bases de dades mitjançant una plataforma que ens assegurarà la integritat, la disponibilitat i la confidencialitat de la informació emmagatzemada a una base de dades.

Amb l'elaboració de diferents casos pràctics garantim l'aprenentatge d'un sistema de bases de dades així com les tècniques més habituals per a poder configurar i gestionar els sistemes d'informació dins d'una empresa.

Aquest curs atorga un certificat de professionalitat, títols oficials a tot l'Estat Espanyol que acrediten les competències professionals que ha adquirit a un treballador per al desenvolupament d'una activitat laboral, confirma que la persona que el posseeix té les habilitats i coneixements necessaris per ocupar aquest treball, és a dir, està qualificat i compleix el perfil professional per al compliment d'una professió.
 

Més informació