febr. 21

Curs ocupacional - Desenvolupament d'aplicacions web

Desenvolupament d’Aplicacions amb Tecnologies Web (Certificat de Professionalitat, nivell 3) -  21 de Febrer


El curs ocupacional de Desenvolupament d’Aplicacions amb Tecnologies Web capacita a qualsevol persona a desenvolupar documents i components software que constitueixin aplicacions informàtiques en entorns distribuïts utilitzant tecnologies web.

Aquest curs atorga un certificat de professionalitat, títols oficials a tot l'Estat Espanyol que acrediten les competències professionals que ha adquirit a un treballador per al desenvolupament d'una activitat laboral, confirma que la persona que el posseeix té les habilitats i coneixements necessaris per ocupar aquest treball, és a dir, està qualificat i compleix el perfil professional per al compliment d'una professió. 
 

Més informació