març 20

Curs ocupacional - Gestió de magatzems

Organització i gestió de magatzems (Certificat de professionalitat, nivell 3) -  20 de març


El curs ocupacional d’Organització i Gestió de Magatzems capacita a qualsevol  tècnic a controlar i organitzar la gestió d'un magatzem tenint en compte tots els factors que entren en joc: personal, flux de mercaderia, control d'estoc, cadena logística, etc. Tot això complint amb els estàndards de qualitat establerts, i amb les normatives de seguretat vigents, perquè les operacions es duguin a terme de forma eficient i segura.


Aquest curs atorga un certificat de professionalitat, títols oficials a tot l'Estat Espanyol que acrediten les competències professionals que ha adquirit a un treballador per al desenvolupament d'una activitat laboral, confirma que la persona que el posseeix té les habilitats i coneixements necessaris per ocupar aquest treball, és a dir, està qualificat i compleix el perfil professional per al compliment d'una professió. 
 

Més informació