gen. 26

Inici del curs Catia v5 edició cap de setmana

Iniciem la nostra nova edició cap de setmana del curs Catia v5 impartit pel personal d'ABGAM, institució que compta amb una àmplia experiència en l'ús de programes de disseny 3D, tant a nivell formatiu com en l'ús d'aquests en projectes d'enginyeria. 

El curs està dirigit tant a professionals de l'àmbit de l'Enginyeria de Producte i Disseny Industrial, com a estudiants que vulguin formar-se en els conceptes associats al modelatge paramètric i practicar amb les tècniques que permeten guanyar el repte de la innovació.

El curs té un preu de 555€ aplicant el descompte del 25% per a estudiants i persones en situació de desocupació i s'impartirà en l'horari de 18:00 a 21:00h els divendres i de 10:00 a 13:00h els dissabtes. Tindrà inici el 26 de gener i finalitzarà el 7 de abri de 2018. 

En finalitzar el curs, l'alumne obtindrà un certificat propi del CIM-UPC i un certificat oficial ABGAM.

Els continguts seran els següents:

1. Familiarització amb els entorns 3D

 • Desenvolupament de productes: casos pràctics de components actuals que precisen modelatge paramètric 3D  
 • Interfase  
 • Visualització de geometria  
 • Moviment a l'espai 3D 

2. Introducció al procés creatiu: modelar mitjançant el croquitzat

 • L'estratègia pel modelat paramètric: identificació de l'origen del procés de disseny de peces a partir de croquitzat 
 • Creació de perfils 
 • Importància de la restricció a les 2D a l'hora de croquitzar 
 • Geometries de referència a l'espai 3D  

3. Creació de Sòlids

 • Importància actual del modelatge sòlid: Rapid Prototyping  
 • Construcció de sòlids primitius 
 • Sòlids a partir de contorns 2D 
 • Modelat i modificació de cossos

4. Assemblatges

 • Casos pràctics de la Fundació CIM de desenvolupament d'assemblatges 
 • Definició de jerarquies entre els diferents elements d'un assemblatge 
 • Gestió i inserció d'arxius 
 • Posicionament, restriccions i moviments relatius entre peces  

5. Plànols (Dibuix 2D)

 • Anàlisi de plànols de components industrials: creació de vistes bàsiques a partir de geometries 3D 
 • Mètodes estandarditzats d'acotació 
 • Inserció de text i altres entitats pròpies dels plànols tècnics  

6. Superfícies parametritzades

 • Components de productes actuals que precisen de superfícies parametritzables 
 • Superfícies bàsiques basades en perfils 2D 
 • Operacions amb superfícies 
 • Modificació de superfícies 
 • Geometries de filferro en 3D 
 • Importació/exportació de diferents formats CAD