jul. 5

Màster en Disseny i Enginyeria per a Fabricació Additiva

Sessió informativa

Vine a visitar-nos i conèixer el Màster en Disseny i Enginyeria per a Fabricació Additiva [DEFAM]. El màster DEFAM (Design and Engineering for Additive Manufacturing) pren el seu sentit en un entorn on la fabricació es basa en la digitalització de tot el cicle de desenvolupament i industrialització dels productes que consumim. Està orientat a tots aquells professionals que treballin en empreses industrials i precisin adaptar-se al nou paradigma de la indústria 4.0, aplicant intensivament les tecnologies de fabricació additiva i impressió 3D en tots els seus processos. També s’enfoca a aquells professionals de l’àmbit de l’enginyeria que vulguin accedir a les noves oportunitats que s’obriran en camps no tradicionalment industrials, des de l’edificació a l’alimentació, passant per l’enginyeria de suport mèdic, fabricació d’implants i la bioimpressió.

Amb aquesta visió de llarg termini el DEFAM pretén capacitar els professionals de les indústries que, conscients d’aquest canvi, es preparen, s’especialitzen i comencen a implementar tecnologies de fabricació additiva o impressió 3D que constitueixen, en opinió dels països més industrialitzats del món (EEUU, Alemanya, UK, Japó...) un dels pilars fonamentals en l’àmbit de la digitalització i control de la matèria per a la producció del futur.

En finalitzar el màster els participants seran capaços de:

  • Detectar les necessitats i elaborar plans d’implantació de la Fabricació Additiva a tots els sectors del mercat on hi té aplicació. 
  • Conèixer els requeriments de les diferents tecnologies de Fabricació Additiva existents al mercat, així com els seus avantatges i inconvenients comparatius. 
  • Haver practicat la integració de diverses tecnologies de FA en el cicle digital de desenvolupament de producte a totes les fases, des de la de concepte fins a la de llançament al mercat. 
  • Valorar els costos econòmics i les oportunitats de negoci de la utilització de la Fabricació Additiva tant en els processos d'R+D+i com en els de producció. 
  • Reorganització dels processos interns a tots els nivells: disseny, processos de gestió, fabricació, logística...

Si vols conèixer amb més profunditat els continguts del màster i els seus postgraus, inscriu-te a la sessió informativa a través del següent formulari aquí.