oct. 11

Sessió informativa de l'Àrea de Producte i Procés - Màsters CIME i DEDP

Màster en Enginyeria de Producte i Procés de Fabricació - 11 d'octubre


CIME és l’acrònim de Computer Integrated Manufacturing and Engineering. El propòsit del màster CIME és analitzar i avaluar les diferents tecnologies associades a l’àmbit de l’enginyeria de producte i de procés que permeten passar de la “Idea” al “Producte” en poc temps, cost reduït i qualitat elevada, optimitzant i escurçant significativament el temps de llançament al mercat.

Es tracta doncs de solucionar les necessitats del mercat pel que fa a:

  • Modelització dels productes amb les eines de Disseny Assistit per Ordinador, com a suport instrumental per reduir el cicle de disseny i sortir el primer al mercat
  • Simulació del funcionament dels productes per augmentar-ne la qualitat i la fiabilitat
  • Suport al disseny del procés productiu, a fi de reduir el cost de producció i accelerar-ne la serialització
  • Gestió òptima dels recursos i aplicació de les metodologies de treball per a l’obtenció de productes d’alt valor afegit.
Totes aquestes solucions ajudaran als professionals tècnics -especialment enginyers i dissenyadors industrials- que desitgin disposar dels coneixements i habilitats necessàries per integrar-se als departaments d'R+D+I de les empreses que innoven utilitzant les tecnologies CAD/CAE/CAM i les metodologies pròpies de l'enginyeria concurrent.

Més informació Inscriu-te a la sessió


Màster en Disseny i Enginyeria de Desenv. de Producte - 11 d'octubre


Actualment, les empreses es troben immerses en un escenari altament innovador i competitiu i en aquest context, és imprescindible que els professionals es diferenciïn de la competència i puguin representar, transmetre i comunicar les diferents etapes d'obtenció i aprovació d'un projecte, de manera que transformin la presentació digital dels projectes en una part "activa" de la venda. 


Així doncs, per donar resposta a les necessitats dels diferents tipus de clients i garantir l'èxit en la comunicació de projectes, caldrà posar en pràctica les tècniques de gestió i representació gràfica més adients en cada cas:

  • Modelització dels productes amb les eines de Desenvolupament Assistit per Ordinador, com a suport instrumental per reduir el cicle de disseny i sortir el primer al mercat.
  • Aplicació dels sistemes de creació de continguts digitals, visuals i realistes per a la millora de la comunicació i presentació de projectes.
  • Gestió òptima dels recursos i aplicació de les metodologies de treball per a l’obtenció de productes d’alt valor afegit. 

Més informació Inscriu-te a la sessió