gen. 19

Sessió informativa del Màster en Producció Automatitzada i Robòtica

Màster en Producció Automatitzada i Robòtica - 19 de Gener


Els objectius plantejats en el Màster en Producció Automatitzada i Robòtica [PAIR] engloben l'adquisició de l’eficiència en costos amb la flexibilitat de la producció, la qual cosa implica la utilització de les seves eines: dispositius de detecció i accionament, autòmats programables, robots, magatzems i transport automàtic, supervisió i control de processos i sistemes de comunicació industrial.

En síntesi el màster et capacita per:

  • Seleccionar i especificar els dispositius de control que participin en un sistema de fabricació discret: entrades, sortides, sistemes de control, comunicacions industrials, sistemes de supervisió, sistemes de manutenció, robots... 
  • Detectar aquells punts del sistema productiu que siguin susceptibles de ser automatitzats i, quan s’escaigui, afrontar aquesta automatització amb els coneixements necessaris. 
  • Disposar de la pràctica inicial per conèixer allò que es pot necessitar i/o exigir davant la programació dels dispositius que participen en un sistema automatitzat: variadors, simulació pneumàtica, regulació d’un sistema, programació de PLC i robots, configuració dels principals busos industrials. 

Més informació Inscriu-te a la sessió