DTM Sinterstation 2500

Aquest equip de 3D systems (abans DTM) utilitza el procés de sinterització selectiva per làser (SLS) per produir la solidificació dels materials i ser capaç de fabricar peces amb gran precisió de detall i uns acabats professionals. Està dissenyat per realitzar peces de qualitat de producció d'una manera més ràpida i precisa, buscant la reducció dels temps de fabricació i la producció de peces amb geometries complexes que no ens permeten altres processos de fabricació.

És per això que ens ofereix una eina capaç d'adaptar-se a peces de molt diversos tipus i amb materials diferents com el Nylon PA12, el Duraform PA, Duraform GF o el TPU.

 

Características
Potència de làser: 70 W
Màxima velocitat d'escanejat: 10 mm/s
Dimensions màximes de peça: 381 x 330 x 457 mm
Alçada mínima de capa: 0,1 mm

Equipaments disponibles