Tecnologies

Equipaments disponibles

Ricoh Espanya
Mecanitzat CNC
Fabricació Additiva
Rapid Tooling
Processos Especials
Metrologia

El RICOH ADDITIVE MANUFACTURING CENTRE és el primer centre d'impressió 3D i fabricació additiva de Ricoh a Espanya. Ubicat a les instal·lacions del CIM UPC, dóna un servei líder en tecnologia i transformació digital al sector industrial a escala internacional. Fruit de l'acord entre Ricoh i el CIM de la UPC, el centre oferirà serveis integrals i tecnologia puntera per reforçar la competitivitat industrial.

El RICOH ADDITIVE MANUFACTURING CENTRE és el primer centre d'impressió 3D i fabricació additiva de Ricoh a Espanya. Ubicat a les instal·lacions del CIM UPC, dóna un servei líder en tecnologia i transformació digital al sector industrial a escala internacional. Fruit de l'acord entre Ricoh i el CIM de la UPC, el centre oferirà serveis integrals i tecnologia puntera per reforçar la competitivitat industrial.

Catàleg de serveis

1. Consultoria

Assessorament

Consultoria en fabricació additiva

Formació

2. Disseny

Enginyeria dimensional

Disseny 3D CAD avançat

Reparació de fitxers

3. Fabricació

Additiva (SLS, SLA, Material JET, FDM)

Mecanitzat CNC

Motlles ràpids

4. Post processat

Acabats (poliment, tintat, pintat)

Metrologia

La mecanització CNC és un procés de fabricació subtractiu en què un ordinador, mitjançant programació en control numèric (CN), controla el procés d'arrencament de ferritja que es duu a terme en centres de mecanització (fresadores i torns CNC). En els equipaments disponibles, els eixos servocontrolats van des de 3 fins a 7 eixos, tant de translació com de rotació.

La mecanització CNC és un procés de fabricació subtractiu en què un ordinador, mitjançant programació en control numèric (CN), controla el procés d'arrencament de ferritja que es duu a terme en centres de mecanització (fresadores i torns CNC). En els equipaments disponibles, els eixos servocontrolats van des de 3 fins a 7 eixos, tant de translació com de rotació.

Tecnologies

Centres de mecanització CNC

Els centres de mecanitzat són màquines altament automatitzades i capaces de ...

Centres de mecanització multieixos

Els centres de mecanitzat multieixos són màquines de fabricació sustractiva ...

Tornejat CNC

El tornejat CNC és un procés de fabricació sustractiva, que resulta molt úti...

Tornejat i fresat convencional amb màquina

Aquesta tecnologia permet mecanitzar, tallar, foradar, ranurar i devastar pe...

Aplicacions

Fabricació de peça única i petites sèries en materials metàl·lics, plàstics o ceràmics.
Mecanització de metalls lleugers (aeronàutica i tècnica aeroespacial), acers, titani i aleacions exòtiques.
Mecanització de precisió (mecànica fina, sensors, òptica) i peces especials(compressors espirals).
Mecanització de motlles i matrius per a fabricació de premses d'injecció o fosa.
Mecanització de motlles per a laminació en alumini i poliuretà

La Fabricació Additiva, o Impressió 3D, és un procés de fabricació per addició de material capa a capa. Es disposa tant d'activitats de Rapid Prototyping, per guiar un procés de desenvolupament, com de Rapid Manufacturing, per obtenir peces finals amb propietats mecàniques vàlides per a la seva funció. Ofereix la possibilitat de fabricar geometries lliures, personalitzades, en lots mínims unitaris o sèries curtes i en materials de tot tipus: metàl·lics, ceràmics, biomaterials i hàbils per a la construcció.

La Fabricació Additiva, o Impressió 3D, és un procés de fabricació per addició de material capa a capa. Es disposa tant d'activitats de Rapid Prototyping, per guiar un procés de desenvolupament, com de Rapid Manufacturing, per obtenir peces finals amb propietats mecàniques vàlides per a la seva funció. Ofereix la possibilitat de fabricar geometries lliures, personalitzades, en lots mínims unitaris o sèries curtes i en materials de tot tipus: metàl·lics, ceràmics, biomaterials i hàbils per a la construcció.

Tecnologies

Cabina de Pintura ASTRA

La qualitat final d'una peça té dos fonaments bàsics. El primer està directa...

Estereolitografia (SLA)

L’estereolitografia (SLA) és una tecnologia additiva per a la fabricació de ...

Fusió selectiva per làser (SLM)

La Fusió Selectiva per Làser (Selective Laser Melting) utilitza materials me...

Impressió 3D (FFF) BCN3D Technologies

La Fabricació per Fil Fos (FFF) és una tècnica per a la fabricació de protot...

Impressió de Cera

Aquest procés construeix un model de cera de forma molt similar a com ho fa ...

Sinteritzat làser (SLS)

El Sinteritzat Selectiu per Làser (Selective Laser Sintering) utilitza mater...

Tecnologia Polyjet

Igual que en estereolitografia, les peces es formen mitjançant una resina fo...

Aplicacions

Prototips geomètrics: Serveixen per la validació de disseny, comprovació de la concordança geomètrica i assemblatges.
Prototips estètics: Serveixen per l’avaluació d’aspectes estètics i per mostra a clients, fires o catàlegs.
Prototips funcionals: Permeten validar el funcionament del producte final i en alguns casos serveixen com a peça final.
Prototips tècnics: S’utilitzen per avaluar totes les funcions de la peça final.
Prototips tècnics: S’utilitzen per avaluar totes les funcions de la peça final.
Maquetes d’arquitectura: S’usen per aconseguir l’adjudicació d’un projecte o obra.
Aplicacions mèdiques: A partir de la informació d’un TAC, es pot reproduir qualsevol geometria obtinguda de l’interior del cos humà.
Peça màster: S’utilitzen per a la fabricació posterior de peces mitjançant motlle de silicona o microfusió.

Avui en dia, les tecnologies de Fabricació Additiva i de Mecanització multi eixos ens permeten obtenir motlles d'una manera ràpida. Aquests motlles són les eines que permeten fabricar sèries curtes de materials definitius i que poden servir per validar un disseny, fer una presèrie o, moltes vegades, fer una sèrie que ja serà la definitiva pel producte.

Avui en dia, les tecnologies de Fabricació Additiva i de Mecanització multi eixos ens permeten obtenir motlles d'una manera ràpida. Aquests motlles són les eines que permeten fabricar sèries curtes de materials definitius i que poden servir per validar un disseny, fer una presèrie o, moltes vegades, fer una sèrie que ja serà la definitiva pel producte.

Tecnologies

Motlles de silicona

Per a la fabricació de motlles de silicona, és necessari partir d'una peça m...

Motlles per laminació de compòsits

La reducció de pes està esdevenint una tendència cada vegada més estesa. Mit...

Motlles ràpids d'alumini

El procés de fabricació dels motlles ràpids d'alumini es centra en la simpli...

Aplicacions

Sèries curtes que han de comportar-se amb característiques molt similars a les definitives, tant a escala dimensional com mecànica.
Peces transparents i ignífugues.
Validació de propietats mecàniques, tèrmiques o estètiques.
Peces amb acabats pintats, metal·litzats, cromats o tampografiats.
Sèries curtes de materials plàstics definitius (100-2.500 unitats).
Fabricació de peces per laminació en fibra de vidre i fibra de carboni.

El CIM UPC disposa d'altres equipaments adreçats a fer processos menys coneguts, complementaris a la necessitat de fer prototips i sèries curtes. A més, els acords d'associació amb altres centres permeten posar a l'abast de les empreses unes capacitats tecnològiques de possibilitats infinites, dels quals només s'exposa una mostra prou representativa, que va des de l'electroerosió per penetració a la impressió 3D de peces metàl·liques i els prototips multi materials.

El CIM UPC disposa d'altres equipaments adreçats a fer processos menys coneguts, complementaris a la necessitat de fer prototips i sèries curtes. A més, els acords d'associació amb altres centres permeten posar a l'abast de les empreses unes capacitats tecnològiques de possibilitats infinites, dels quals només s'exposa una mostra prou representativa, que va des de l'electroerosió per penetració a la impressió 3D de peces metàl·liques i els prototips multi materials.

Tecnologies

Electroerosió de fil

El mecanitzat per electroerosió de fil s'utilitza per realitzar talls d'alta...

Aplicacions

Mecanització de peces extremadament petites.
Fabricació de motlles i matrius.
Fabricació d’engranatges rectes i helicoïdals interiors o exteriors.
Fabricació de microengranatges.
Fabricació de material quirúrgic o biomèdic.
Tall de materials extremadament durs.
Fabricació i assemblatge de peces de xapa
Mecanització de microgravats.
Fabricació d’eines especials.

Equipaments disponibles

L'experiència i els coneixements adquirits per l'equip del CIM UPC en els camps de la metrologia i els processos de fabricació, permeten oferir als clients un servei no només de generació d'informes dimensionals, sinó també d'assessorament en la detecció de problemes i la millora dels processos productius i el disseny del producte.

L'experiència i els coneixements adquirits per l'equip del CIM UPC en els camps de la metrologia i els processos de fabricació, permeten oferir als clients un servei no només de generació d'informes dimensionals, sinó també d'assessorament en la detecció de problemes i la millora dels processos productius i el disseny del producte.

Tecnologies

Equips de mesura de rodonitat

El procés de mesurament de la rodonitat es duu a terme mitjançant un equip d...

Escàner Làser

El procés de mesurament mitjançant escàner làser ens permet analitzar un obj...

Interferòmetre Làser

La interferometria s'utilitza àmpliament en el calibratge i el control de mo...

Màquina de medició per coordenades

La mesura de peces mitjançant una Màquina de Mesura per Coordenades (MMC) pe...

Rugosímetre 3D per contacte

Els rugosímetres o mesuradors de rugositat són instruments d’alta precisió q...

Aplicacions

Verificació de peces mecanitzades amb MMC.
Homologació de producte.
Verificació de màquina eina.
Estudis de capacitat de procés de fabricació.
Generació d’arxius CAD a partir de model físic.
Digitalització de peces i comparació amb model 3D.
Mesures de rugositat 3D i 2D.
Calibratge de màquines eina.