Impressió 3D (FDM) RepRapBCN

Aquesta tecnologia basa el seu funcionament en un fil de material i un extrusor que es mou en el pla XY horitzontal i la bancada en el pla Z vertical. Aquest fil solidifica immediatament sobre la capa anterior. Es una de les tecnologies d'impressió en 3D més habituals i la Fundació CIM, a través del seu programa especialitzat RepRapBCN n'ha perfeccionat el seu ús.

Aplicacions

Petits prototips
Autofabricació de models

Avantatges

Tecnologia lliure
Low-cost
Accesibilitat i senzillesa
Comença avui el teu projecte