Maquina de medició per coordenades

La mesura de peces mitjançant una Màquina de Mesura per Coordenades (MMC) permet l’obtenció de les principals característiques geomètriques d’una peça. La digitalització de plànols 2D i 3D és de vital importància en els processos de fabricació i presenta diverses característiques que donen resposta a diferents necessitats industrials, com ara el control de qualitat en productes industrials o l’enginyeria inversa.

Aplicacions

Control de qualitat dimensional.
Homolagació de primeres sèries, motlles o utillatges.
Enginyeria Inversa: consisteix en la reconstrucció de superfícies semiautomàtica per mecanitzat (còpia de peces, motlles, etc), estudi previ (volum, interferències, etc), càlcul per elements finits (anàlisi de la concurrència), o en la reconstrucció de superfícies estàndard per: Estudi de Concepció, remodelització de peces o d'utillatges existents.).
Obtenció d'un model de malla de polígons (STL) per a fabricació de prototips en 3D, creació de catàlegs digitals ...

Avantatges

Elevada velocitat de captació de dades.
Elevada precisió.
Permet la captura de diferents tipus d’objectes, diverses dimensions, geometries i textures.
Comença avui el teu projecte