Motlles ràpids d'alumini

El desenvolupament de motlles ràpids o rapid tooling, obtinguts mitjançant la simplificació i optimització del procés tradicional de fabricació de motlles, permeten obtenir lots de fins a 2.500 peces injectades en material definitiu en 4-6 setmanes.

Aplicacions

Fabricació de series mitges, de fins a 2500 unitats injectades en material definitiu
Peces sobremoldejades

Avantatges

Disponibilitat de peces en material definitiu en un curt periode de temps
Acompliment dels requeriments al 100%
Permet la validació i homologació de peces
Possibilitat de texturitzar la superfície
Comença avui el teu projecte