Tecnologia Polyjet

Igual que en estereolitografia, les peces es formen mitjançant una resina fotosensible. Polyjet utilitza un capçal de raig per construir capes de 16 micres (0,0006 polzades) de gruix, i gràcies a l'ús de suports que es retiren amb aigua a pressió pot generar geometries altament complexes i precises. Amb un acabat de superfície molt llis, és ideal per a prototips petits i de gran precisió.

El CIM UPC disposa de diferents tipus de materials per Polyjet, uns flexibles i altres rígids. Els últims avanços permeten la impressió amb multimaterials i multicolor, fent possible transicions de materials més tous a més durs, o disposar un mapejat fotogràfic a colors en la superfície de la peça.

Aplicacions

  • Modelat d'alta precisió i detall: Creació de prototips suaus i detallats que transmeten l'estètica del producte final
  • Models flexibles, rígids o semirígids
  • A l’àmbit mèdic, prototips per a assaig quirúrgic, reproduint òrgans i tumors per assajar la seva resecció, fent viable la intervenció posterior.
  • Prototips per a validacions conceptuals i de màrqueting.

Avantatges

  • Alta precisió de fabricació i gran nivell de detall
  • Fabricació de geometries complexes, detalls complicats i característiques delicades
  • Gran ventall de materials: rígids, semirígids i elastòmers.
  • Facilitat en l'eliminació dels suports
  • Els objectes produïts no requereixen un tractament addicional en forn ultraviolat
  • Superfícies resistents al xoc