Tornejat CNC

El tornejat CNC és un procés de fabricació per arranc d’encenall amb dos moviments fonamentals que són: el moviment de tall de material que és rotatiu sobre la peça i els moviment d'avanç, que són rectilinis i són realitzats per l'eina. 

El torn CNC es caracteritza per ser una màquina eina molt eficaç per mecanitzar peces de revolució.

Aplicacions

Els torns CNC tenen aplicació en diferents indústries: fabricants de maquinària, indústria automotriu, producció de mobles, indústria petroliera, indústria mèdica, fins i tot per a la fabricació de canonades per al transport de l'aigua.

Avantatges

Permet obtenir més precisió en el mecanitzat de geometries de revolució.
Es pot canviar fàcilment de mecanitzar una peça a una altra.
Es redueixen els errors dels operaris respecte el tornejat convencional.
Comença avui el teu projecte

Matsuura Maxia