Formació Contínua

Aquests cursos permeten seguir millorant les teves competències professionals a través d’una formació de qualitat, pràctica i aplicable al teu lloc de treball. S’adrecen a treballadores en actiu, tant assalariats com autònoms, i a persones en situació d’atur.

Autodesk Inventor

Autodesk Inventor proporciona un conjunt exhaustiu d'eines CAD de mecànica 3D per produir, validar i documentar prototips digitals complets, essent el model d'Inventor un prototip digital 3D. El prototip ajuda a visualitzar, simular i analitzar el funcionament d'un producte o una peça en condicions reals abans de la seva fabricació. Això ajuda als fabricants a accelerar l'arribada al mercat utilitzant menys prototips físics i a crear productes més innovadors.

D'aquesta manera, Inventor proporciona un entorn de disseny 3D intuïtiu per crear peces i assemblatges, així els enginyers poden centrar-se en el funcionament d'un disseny per controlar la creació automàtica de components intel·ligents, com a estructures d'acer, maquinària, mecanismes, corretges, engranatges o motlles.

X

Autòmats Programables

El propòsit del curs és que l'alumne conegui el funcionament dels autòmats programables dins dels entorns industrials. Els autòmats programables o PLC són elements de control programables que, a causa de la seva robustesa i fiabilitat, són àmpliament utilitzats per a controlar tot tipus de processos industrials. L'alumne aprendrà les tècniques de programació emprades en aquests elements per a modificar o elaborar nous programes de control.

X

Desenv. de Projectes d'Automatització Industrial. Sistemes de Mesura i Regulació

Aquest curs capacita a qualsevol persona a desenvolupar tot el disseny de l'automatització d'una instal•lació o màquina industrial, des de la programació dels PLC's implicats fins a l'elaboració de plànols elèctrics. També es treballa l'elaboració de la documentació elèctrica amb EPLAN v2.7, el software de disseny electrotècnic amb més demanda en l'àmbit industrial (es desenvoluparan tant els plànols de potència i maniobra com els de PLC’s i armaris) tan per l'elaboració de plànols elèctrics com per la programació de robots, PLC's i terminals d'operador que formin part de la instal•lació.

X

Disseny 2D/3D Avançat amb AutoCAD

El propòsit del curs és que l'alumne aprengui a dissenyar i modelar peces en 2D i 3D fent servir les eines d'AutoCAD dintre d'un entorn industrial, enfocant aquest disseny cap a la fabricació de les peces en maquines CNC.

X

Disseny 3D paramètric per impressió 3D

El propòsit del curs és que l'alumne aprengui a dissenyar o replicar models 3D tenint en compte la seva impressió mitjançant tecnologies de fabricacció additiva. Tot plegat, des de la mesura del disseny fins a l'acabat final de la peça.

X

Fabricació additiva per impressió 3D

El propòsit del curs és que l'alumne conegui el funcionament, les característiques, els beneficis, les limitacions i els àmbits d’aplicació de les tecnologies de fabricació digital, concentrant-se en la impressió 3D, tant per aplicacions en l’àmbit professional i empresarial com en el particular.

Tanmateix, es treballarà per entendre les diferents tecnologies i processos de fabricació additiva, i capacitar-se per prendre decisions d’implementació en el desenvolupament d'un producte en l’empresa. 

X

Introducció a Lean Manufacturing

La millora de la competitivitat de les empreses no és sols una qüestió imprescindible per augmentar els beneficis, sinó que és una qüestió de supervivència. L'empresa que no millora els seus processos contínuament, és eclipsada per la seva competència.

D'aquesta manera, el Lean Manufacturing, que va néixer per optimitzar el funcionament de les fàbriques, s'ha convertit en una metodologia de treball per millorar constantment el funcionament de totes les empreses. Es tracta d'una cultura empresarial que, mitjançant la introducció constant de millores en els seus processos, té l'objectiu d'aconseguir un aprofitament més eficient dels recursos disponibles -humans o materials- i del temps, així com de reduir les despeses i suprimir activitats que no aportin valor. Tot plegat, augmentant la qualitat i la productivitat.

X

Lideratge d'Equips

El propòsit del curs és que l'alumne aprengui noves formes de ser i treballar, de tal manera que es produeixi un canvi en la forma d'observar i analitzar situacions per tal d'identificar oportunitats. Tanmateix, també es treballaran conceptes sobre la presa de decisions tenint en compte els objectius a assolir i promovent compromisos i lleialtat amb els resultats.

X

Navisworks en entorn BIM

El propòsit del curs és que l'alumne pugui realitzar coordinació entre disciplines, incloent mesuraments i pressupostos, i lliurant informes a cadascun dels subjectes del projecte amb la finalitat que realitzi les corresponents modificacions en cas de ser necessàries.

X

Revit bàsic en entorn BIM

El propòsit del curs és que l'alumne aprengui els conceptes bàsics de modelatge, documentació i extracció d'informació d'un projecte complet d'edificació, conèixer la metodologia BIM i què significa treballar en 3 dimensions, on tota la informació del projecte està permanentment actualitzada en una maqueta virtual completa.

X

Sistema SMED i metodologia 5S

La metodologia 5S agrupa una sèrie d'activitats que es desenvolupen amb l'objectiu de crear condicions de treball que permetin l'execució de tasques de forma organitzada i ordenada. Aquestes condicions es creen a través de reforçar els bons hàbits de comportament i interacció social, creant un entorn de treball eficient i productiu. El seu nom, d'origen japonès, fa referència a la primera lletra de cadascuna de les seves etapes: 

  • Organització: Seiri
  • Ordre: Seiton
  • Neteja: Seiso
  • Estandardització: Seiketsu
  • Disciplina: Shitsuke

1

X

Tècniques de negociació

El propòsit del curs és que l'alumne sigui capaç d'analitzar i aprofundir en els conceptes, metodologies i eines del curs per a conduir una negociació avantatjosa. Identificant els elements que té una negociació amb un sentit estratègic, l'alumne podrà desenvolupar les habilitats que li permetran potenciar una negociació en el seu estat inicial, o fins i tot una que es trobi en situació de bloqueig.

X