Propòsit

El principal propòsit és que el participant obtingui coneixements tècnics i pràctics del funcionament de l'eina de creació i edició de gràfics vectorials més estesa del sector, Illustrator.

La demanda d'aquest programari per part de les empreses va en augment, ja que es tracta d'una eina intuïtiva i senzilla que permet el desenvolupament de treballs adaptats a les diverses àrees comunicatives, ja siguin treballs gràfics, impresos, multimèdia o en línia. També prepara al participant per a obtenir el certificat Adobe Certified Associate (ACA).

Objectius

El principal objectiu és que l'alumne sigui capaç de crear peces d'art vectorial amb Illustrator, comprenent i utilitzant l'eina Pen. A més, es treballarà per a formatar rutes usant llenços i colors, gestionar les capes i conèixer els gràfics de sortida en diferents formats d'arxiu.

A qui va adreçat?

Illustrator és una eina que dóna a una gran varietat de treballs, ja que permet una àmplia llibertat en el procés de disseny, creació i edició. Per això, aquest curs està enfocat principalment a professionals del disseny, la il·lustració o la impremta com per a estudiants d'Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial, Belles arts o qualsevol titulació relacionat amb l'entorn del grafisme.

  Sol·licitud d'informació
  Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

  Requisits d'accés

  El curs està dirigit a totes les persones interessades en la matèria, ja siguin amb caràcter personal o professional, i compleixin algun dels següents requisits.

  • Persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a Catalunya, com a conseqüència de la suspensió total o parcial del seu contracte de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID-19 a Catalunya, des de l'inici de la pandèmia i fins a la finalització del període d'execució d'aquest programa.
  • Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades. Si treballen en entitats públiques, no han d'estar incloses en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació.
  • Les persones treballadores amb lloc de treball a Catalunya que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontínues en els períodes de no ocupació.
  • Les persones treballadores de Catalunya adscrites a sistema especial per a treballadors per compte d'altri inclosos en el règim agrari de la Seguretat Social durant els períodes d'inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònomes, el de la mar i aquells/es altres/as de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.
  • Les persones treballadores desocupades inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya que no hagin estat mai en ERTO-30%

  Sent prioritàries:

  • Les persones treballadores ocupades pertanyents als col·lectius següents: persones treballadores de petites i mitjanes empreses, dones, persones afectades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, majors de 45 anys, persones treballadores amb baixa qualificació i persones amb discapacitat.
  • Les persones parades pertanyents als col·lectius següents: dones, joves, persones amb discapacitat, persones afectades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, de llarga durada, majors de 45 anys i persones amb el risc d'exclusió social, d'acord amb el previst en cada cas per les prioritats establertes en la política nacional d'ocupació i en l'Estratègia Europea d'Ocupació.
  • Les persones cuidadores no professionals que atenen a les persones en situació de dependència.

  Informació addicional

  En finalitzar el curs, es farà entrega d'un certificat d'aprofitament.

  Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

   

  Com formalitzar la inscripció

  Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó "inscripció" i adjuntar la següent documentació:

  Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l'Annex 1 

  1. Si estàs en actiu:
   • Fotocòpia del DNI en vigor
   • Fotocòpia de l'última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l'empresa i CIF de l'empresa
   • Curriculum Vitae
   • Document ERTO (en cas d'haver estat en aquesta situació durant el període 2020-2021)
  2. Si ets autònom (freelance):
   • Fotocòpia del DNI en vigor
   • Fotocòpia de l'últim rebut d'autònoms
   • Curriculum Vitae
   • Document ERTO (en cas d'haver estat en aquesta situació durant el període 2020-2021)
  3. Si ets desocupat:
   • Fotocòpia del DNI en vigor
   • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d'inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)
   • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el N.º d'afiliació a la Seguretat Social
   • Curriculum Vitae
   • Document ERTO (en cas d'haver estat en aquesta situació durant el període 2020-2021)