Propòsit

La millora de la competitivitat de les empreses no és sols una qüestió imprescindible per augmentar els beneficis, sinó que és una qüestió de supervivència. L'empresa que no millora els seus processos contínuament, és eclipsada per la seva competència.

D'aquesta manera, el Lean Manufacturing, que va néixer per optimitzar el funcionament de les fàbriques, s'ha convertit en una metodologia de treball per millorar constantment el funcionament de totes les empreses. Es tracta d'una cultura empresarial que, mitjançant la introducció constant de millores en els seus processos, té l'objectiu d'aconseguir un aprofitament més eficient dels recursos disponibles -humans o materials- i del temps, així com de reduir les despeses i suprimir activitats que no aportin valor. Tot plegat, augmentant la qualitat i la productivitat.

Objectius

L'objectiu del curs és acompanyar a l'alumne en el procés de canvi que implica deixar enrere el pensament tradicional, amb la finalitat d'assolir millores que augmentin la productivitat i eficiència i, alhora, disminueixin les pèrdues i els recursos ociosos.

A qui va adreçat?

Està orientat a comandaments intermedis, tècnics, operaris i a tot el personal de l’organització que hagi de participar de manera activa en les activitats de millora contínua.

  Sol·licitud d'informació
  Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

  Requisits d’accés

  El curs està dirigit a tots els interessats en la matèria, ja sigui amb caràcter personal o professional.

  • Persones que cotitzen per Règim General o Autònoms.
  • Persones en situació de desocupació: Aquest col·lectiu té accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que presentin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s'excedeixi la limitació estipulada pel Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral. La participació de les persones treballadores desocupades no pot superar el 30% del total de participants.
  • Els treballadors de l'Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació (Els treballadors públics que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació i que l'entitat pública on treballa no està inclosa en l'àmbit d'aplicació de l'Acord dels Plans de Formació dels Empleats públics.)

  Informació addicional

  En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

  Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

   

   

  Com formalitzar la inscripció

  Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó "inscripció" i adjuntar la següent documentació:
  Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l'Annex 1

  1. Si estàs en actiu:

  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l'última nòmina íntegrament on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l'empresa i CIF de l'empresa
  • Curriculum vitae

  2. Si ets autònom (freelance):

  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l'últim rebut d'autònoms
  • Curriculum vitae

  3. Si ets desocupat:

  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia del DARD actualitzat (document d'inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)
  • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el Núm. d'afiliació a la Seguretat Social
  • Curriculum vitae

  4. Si ets treballador de l'Administració o entitat pública:

  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l'última nòmina íntegrament on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l'empresa i CIF de l'empresa
  • Curriculum vitae
  • Certificat del Cap o del RRHH d'on treballa acreditant que compleix els requisits, i que no està inclòs en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació.