Màster CIME

Propòsit


CIME és l’acrònim de Computer Integrated Manufacturing and Engineering. El propòsit del màster CIME és analitzar i avaluar les diferents tecnologies associades a l’àmbit de l’enginyeria de producte i de procés que permeten passar de la “Idea” al “Producte” en poc temps, cost reduït i qualitat elevada, optimitzant i escurçant significativament el temps de llançament al mercat.

El desenvolupament i producció de productes, ja siguin béns de consum o d’equip, no seria possible sense la intervenció de l’ordinador ni sense les noves metodologies d’innovació. Així, la conjugació de mitjans tècnics avançats i de formes de planificar i executar l’R+D+i a les empreses són la clau d’aquest màster. 

Beneficis

En finalitzar el curs, els alumnes seran capaços de:

 • Conèixer i practicar les diferents tècniques d’optimització de producte, així com els mètodes de gestió de projectes de disseny de nous productes.
 • Identificar i avaluar les característiques, els avantatges d’utilització i els requisits dels sistemes de CAD/CAE/CAPE existents al mercat amb la pràctica directa.
 • Utilitzar la tecnologia CAD/CAE/CAPE en el procés de disseny, enginyeria i fabricació de productes industrials:
   
  • CAD (Disseny Assistit per ordinador): permet passar de la “Idea” a un “Model Virtual” a l’ordinador, tridimensional i fàcilment modificable. Resultat: producte.
  • CAE (Enginyeria Assistida per ordinador): usant el “Model Virtual”, permet analitzar i millorar la funcionalitat del producte que s’està desenvolupant. Resultat: funcionalitat.
  • CAPE (Enginyeria de Procés Assistida per ordinador): permet dissenyar, simular, optimitzar i programar la fàbrica. Resultat: procés.
    

Març 2018 
Mòduls 1 i 2
  Octubre 2018 
Mòduls 3 i 4
  Juliol 2019
Mòdul 5
       
CAPE   CAE   PFM        
DPEP   DPAO            
Març 2018
Mòdul 1
  Octubre 2018
Mòdul 2
  Març 2019
Mòdul 3
  Octubre 2019
Mòdul 4
  Juliol 2020
Mòdul 5
CAPE   DPAO   DPEP   CAE   PFM

Edició: Març 2017

Matrícula
9.100€
Descomptes
UPC Alumni Premium 10%; Situació desocupació 10%; Empreses col·laboradores 10%; CETIB 12%; EIC 15%
Durada
450 hores
Inici
05/03/2018
Fi
Juliol 2019
Horari
de Dll a Dj, de 18:15 a 21:45h
Crèdits
60 ECTS
Continguts


1. Disseny de Producte Assistit per Ordinador (DPAO)

 • Eines tecnològiques per al disseny i el desenvolupament de producte.
 • Recursos per a la optimització del disseny
 • Realitat industrial en el disseny i desevolupament de producte. Metodologies de disseny 
 • Projecte Final de Postgrau
   

2. Enginyeria Assistida per Ordinador (CAE)

 • Fonaments teòrics per al CAE
 • CAE i l'anàlisi de productes
 • Aplicacions CAE avançades
 • Pràctiques en Enginyeria Assistida per Ordinador
 • Projecte final de postgrau
   

3. Enginyeria de Processos de Fabricació (CAPE)

 • Processos i sistemes de fabricació
 • Tecnologia CAM
 • Industrialització d'un producte
 • Millora de processos amb Lean Manufacturing
 • Projecte final de postgrau

4.  Desenvolupament de Projectes d’Enginyeria de Producte (DPEP)

 • Innovació i estratègia
 • Desenvolupament de projectes d'enginyeria de producte
 • Disseny de productes, prototips i validació
 • Direcció, planificació i gestió de projectes
 • Lideratge i gestió d'equips i persones
 • Projecte final de postgrau
   

5. Projecte final de màster (PFM) 

En finalitzar els mòduls s’ha de desenvolupar un projecte final que estigui relacionat amb les diferents matèries del curs. El participant ha de preparar un estudi que contingui el plantejament de la problemàtica que s’ha de resoldre, la solució proposada i la seva viabilitat tècnica i econòmica.

El projecte es basarà en situacions reals de les empreses mateixes dels participants o de la Fundació CIM.

Sessions informatives

Dijous, 25 de gener 2018 a les 18:30h a Sala de Juntes.

Per a més informació contacti a infomasters@fundaciocim.org o truqui al 93 401 71 71.

Aquest màster està orientat a professionals tècnics -especialment enginyers i dissenyadors industrials- que desitgin disposar dels coneixements i habilitats necessàries per integrar-se als departaments d'R+D+i de les empreses que innoven utilitzant les tecnologies CAD/CAE/CAM i les metodologies pròpies de l'enginyeria concurrent.

Sortides professionals: Direcció de departaments de Projectes, Direcció de departaments d'R+D+i, Responsables d'insudtralització de producte, Product Manager de Desenvolupament de Producte, Product Developer especialitzat en eines CAD/CAE/CAM

L'equip docent que integra el programa esta format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva ample experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial.

Jordi Bonada FCIM
Daniel Di Capua CIMNE-UPC
Esteve Ribas ALSTOM WIND
Toni Parera FCIM
Lluis Costa TAMEC
Albert Arjona FCIM
Roger Uceda FCIM
Toni Laserna Cad Tech
Pablo Castiello Ferchau
Tomeu Ventayol FCIM
Xavier Tamarit Ferchau
Ricard Adell SEAT
Laura Calvo FCIM
Joaquim Minguella FCIM

Joaquim Minguella i Canela, director del Màster.

Director d'R+D+I de la Fundació CIM i Coordinador de l'entitat gestora de la Xarxa de Referència en Tècniques Avançades de la Producció (XaRTAP)

Doctor Enginyer industrial per l'Universitat Politècnica de Catalunya, International Diploma in Management per la Imperial College London (U.K.) i Unitech Alumni per la Unitech International Association (C.H.). Ha treballat en empreses de diferents àmbits del desenvolupament de producte i la fabricació en països com França o Anglaterra. Actualment, és el Director d'R+D+I de la Fundació CIM, on dirigeix l'Àrea de Projectes i Oficina Tècnica. A més, també dirigeix el ​Màster en Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació i és professor associat al Departament d'Enginyeria Mecànica de la UPC.

 ​P​articipa en xarxes i associacions de l'àmbit de la mecànica i la fabricació com la SIF, MANU-KET, AM Platform, EFFRA, IMS​  i, de manera especial, a la XaRTAP, on actua com a coordinador de l'entitat gestora. Ha impartit jornades de Gestió de Projectes i d'Innovació a empreses de països com Mèxic i la pr​imavera de 2014 va participar com a delegat de la iniciativa RepRapBCN al "Global Industry Challenge - W2NYC", designada pel New York City Economic Development Centre com una de les 10 iniciatives amb més potencial a nivell mundial en matèria de fabricació avançada.