Edició: Octubre 2019
Durada
450 hores
Inici - Fi
14/10/2019 - 07/2020
Horari
Dll a Dj, de 18:15 a 21:45h
Crèdits
60 ECTS
Titulació
UPC i CIM UPC
Matrícula
10.450€

Propòsit

La indústria persegueix la millora continua dels seus processos productius. Un dels camins és dissenyar i fabricar els millors sistemes automatitzats utilitzant els dispositius de detecció i accionament, PLC, cèl·lules robotitzades, sistemes de supervisió i control que permetin la millor sincronització de les matèries i els productes a elaborar.

Però l’aparició i facilitat d’accés a nous maquinaris miniaturitzats, nous canals de comunicació i noves eines d’anàlisi obren una nova via per a la millora continua dels seus processos productius: disposar de les dades a temps real, de noves eines de visualització, d’informació predictiva, entre altres. Tot gràcies a l’extracció de dades directes del procés, l’enviament i recol·lecció en bases de dades i l’aplicació d'eines d’anàlisi per obtenir-ne i visualitzar-ne els resultats en local o en remot.

Ens trobem en la necessitat de vincular dos mons fins ara en desenvolupament paral·lel: l’àmbit del control i supervisió industrial i l’àmbit de les eines cloud pròpies de la indústria 4.0. En aquest màster pretén donar les eines per vincular els dos àmbits: extreure dades de la màquina, directe del detector o a través de dades del PLC fins definir quina base de dades caldria i quins sistemes d’anàlisi i visualització permetrien l’obtenció de coneixement per la millora productiva.

Beneficis

En finalitzar el curs els participants seran capaços de:

  • Detectar com obtenir dades, controlar i visualitzar un procés industrial
  • Seleccionar i especificar els dispositius de control que participen en un sistema de fabricació: entrades, sortides, sistemes de control, comunicacions industrials
  • Especificar els dispositius per capturar dades del procés i els canals per transmetre-ho al concentrador fora de fàbrica
  • Conèixer procediments de filtratge, extracció i anàlisi de les dades de procés per convertir-les en informació per millorar resultats productius en entorns locals o cloud així com les eines per fer-ho
  • Analitzar i organitzar projectes Industrial Internet of Things IIoT i de connexió vertical i avaluar la factibilitat de les operacions, les tecnologies i els costos

A qui va adreçat?

Orientat especialment a enginyers i professionals tècnics que desitgin ampliar, reforçar i aprendre l’automatització i la integració i extracció d’informació en les fases de disseny, d’execució i de manteniment; o a responsables en el disseny de línies automatitzades, de bases de dades i eines d’anàlisi de dades en entorns locals o remots de les dades generades per aquests sistemes.

Sortides professionals: Enginyer d’automatització, integrador industrial, Data analysis, desenvolupador de nous dispositius IIoT; tècnic de departaments d’enginyeria, producció, manteniment i qualitat; consultor de solucions industrials, arquitectures IIoT, de comunicació i de sistemes cloud.

Sol·licitud d'informació
Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Itinerari acadèmic

Octubre 2019 
Mòduls 1 i 2

 

Març 2020
Mòduls 3 i 4

 

Juliol 2020
Mòdul 5

       
 
SCA   IIOT   PFM        
 
PLC   IML  
Octubre 2019  
Mòdul 1
  Març 2020 
Mòdul 2
  Octubre 2020  
Mòdul 3
  Març 2021  
Mòdul 4
  Juliol 2021   
Mòdul 5
 
SCA   IIOT   PLC   IML   PFM

Continguts

Equip docent

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial.

Director

Francesc Sabaté

Director dels Màsters PAIR i MTDI i dels postgraus PLC i AISA

Enginyer industrial elèctric per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en Producció Automatitzada i Robòtica (PAIR) pel CIM UPC. És assessor en tecnologies de gestió de la producció i de l'àrea de formació en el CIM UPC. Director general de TEDELOC, empresa especialitzada en projectes i consultoria d'automatització industrial, integració dels mons OT / IT i gestió d'informació. Fa més de vint anys que desenvolupa i dirigeix projectes d'automatització i d'integració vertical d'informació de sistemes productius.

Màsters relacionats