Modelat i parametritzat de peces

Propòsit

El curs ocupacional Disseny de plànols 2D i 3D - Modelat de peces mecàniques capacita a qualsevol tècnic a crear i modelar peces i conjunts a partir de diferents softwares de Disseny Assistit per Ordinador.

Mitjançant softwares vectorials i paramètrics, es modela i tecnifica, la fase de disseny conceptual d'un projecte d'Enginyeria de Producte, i es generen superfícies i sòlids exactes, de manera dinàmica i flexible a la fase de disseny de detall.

Amb elaboració de diferents casos pràctics garantim un aprenentatge dels programes així com les tècniques més habituals a les empreses.

Objectius


 

Una bona formació significa una bona oportunitat per incrementar l’ocupabilitat de les persones que cerquen feina, amb l’objectiu d’ampliar i millorar els seus coneixements i les seves capacitats i d'adquirir les competències que es puguin demanar als llocs de treball.

Els objectius de la formació ocupacional són els següents:

 • Facilitar la inserció laboral dels alumnes.

 • Afavorir el desenvolupament de competències (genèriques i específiques) que permetin el creixement professional i personal de l' alumne.

 • Actualitzar coneixements i generar-ne de nous, fomentant la seva capacitat d'adaptació.

 • Promoure actituds i valors com la responsabilitat, el respecte i la igualtat.

 • Donar a conèixer als alumnes, les necessitats empresarials amb què es poden trobar en finalitzar la seva formació.
   

Edició: Pròximament

Preu matrícula
Subvencionat 100% per el Servei d’Ocupació de Catalunya(SOC) i el Fons Social Europeu
Durada
200h + 30h de pràctiques en empresa
Dates
Places exhaurides
Horari
Places exhaurides
Ubicació
Barcelona
Continguts

 

1. Mòdul Disseny de Detall del Producte (2D) amb AutoCAD

 • Funcions bàsiques i descripció del sistema
 • Eines bàsiques per disseny en 2D: dibuix, edició (transformacions 2D)
 • Eines per gestionar la geometria: capes, propietats d'elements. Centre de disseny
 • Elements repetitius: blocs i atributs
 • Acotació i text
 • Presentacions i preparació per la impressió de plànols
   

2. Mòdul Disseny Conceptual del Producte amb SketchUP

 • Introducció a l'SketchUp i interfície del software
 • Eines de dibuix 2D i 3D aplicats al concepte d'entitats
 • Operacions amb sòlids
 • Importació d'arxius CAD
 • Estils visuals, aplicacions de materials
 • Càmeres i animació d'escenes
 • Pluggins + Layout
   

3. Mòdul Disseny de Detall del Producte (3D) amb SolidWorks, Siemens NX, i Autodesk Inventor

 • Modelat de peces bàsiques
 • Modelat d'una peça fosa o forjada
 • Peces de parets primes
 • Configuracions de peces
 • Modelat d'assemblatges
 • Vistes i acotacions
 • Opcions d'edició
 • Modelat de formes complexes
 • Xapa metàl·lica
 • Configuracions d'assemblatges
 • Motlles
 • Disseny amb assemblatges
 • Disseny, creació i càlcul d'estructures metàl·liques
   

4. Mòdul de Respresentació amb Keyshot

 • Introducció a Keyshot
 • Eines de creació i gestió de materials i configuració d’entorn HDRI
 • Realització d’imatges fotorrealistes per la presentació de producte.
   

5. Projecte Final
 

Sol·licitud d'informació

Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Per a més informació contacti a ocupacional@fundaciocim.org o truqui al 93 401 71 71.

Professionals del món de l’enginyeria, especialment Enginyers Mecànics, Enginyers de Producte i Enginyers Industrials, enfocats al sector del disseny i fabricació de productes, que vulguin conèixer i aprofundir en eines de creació, producció i muntatge de peces i assemblatges i introduir-se a les aplicacions de CAM i CAE.


Han d’estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya abans d'iniciar l'acció formativa, tant si són persones treballadores en situació d'atur (80% de les plaçes) tot acreditat el DONO, com si són persones treballadores ocupades (20% de les plaçes), realitzant la demanada de millora.

Veure requisits

L’equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s’adapta a la realitat empresarial.

Directora del curs
Sandra Artigas
(Fundació CIM-UPC)

Prioritàriament, persones treballadores en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO), i també:

  • Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, persones majors de 45 anys, persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys).
  • Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret.
  • Persones amb baixa qualificació professional.
  • Joves menors de 30 anys.
  • Persones beneficiàries dels programes PREPARA, “Activación para el Empleo”  i d’altres que comportin l’obligació o compromís de participar en cursos de formació per a l’ocupació, dins de les polítiques actives d’ocupació.


Per a qualsevol aclariment, pots posar-te en contacte amb la Fundació CIM al 93.4017171, al correu de ocupacional@fundaciocim.org o a la pàgina web www.fundaciocim.org
 

Vanessa Martínez, Responsable de Formació Ocupacional i Especialitzada.