Propòsit

El propòsit del curs és que l'alumne pugui realitzar coordinació entre disciplines, incloent mesuraments i pressupostos, i lliurant informes a cadascun dels subjectes del projecte amb la finalitat que realitzi les corresponents modificacions en cas de ser necessàries.

Objectius

Un dels objectius principals del curs és que l'alumne aprengui a visualitzar, revisar i presentar projectes en 3D, 4D i 5D, integrant les diferents disciplines que intervenen en el projecte (arquitectura, estructures i instal·lacions) en un únic model BIM. A més, també s'aprendrà a detectar, localitzar, analitzar, gestionar i resoldre interferències i col·lisions entre les disciplines mencionades. 

A qui va adreçat?

Està orientat a professionals i estudiants tècnics, especialment enginyers i arquitectes, que vulguin aprendre i dominar una de les millors eines de disseny CAD 2D i iniciar-se en el modelatge 3D.

  Sol·licitud d'informació
  Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

  Requisits d’accés

  El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en la matèria, ja sigui amb caràcter personal o professional.

  • Persones treballadores ocupades pertanyents als col•lectius següents: persones treballadores de petites i mitjanes empreses, dones, persones afectades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, majors de 45 anys, persones treballadores amb baixa qualificació i persones amb discapacitat.

  • Persones aturades pertanyents als col•lectius següents: dones, joves, persones amb discapacitat, persones afectades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, de llarga durada, majors de 45 anys i persones amb risc d'exclusió social, d'acord amb el previst en cada cas per les prioritats establertes en la política nacional d'ocupació i en l'Estratègia europea d'ocupació.

  • Les persones cuidadores no professionals que atenen a les persones en situació de dependència, a què fa referència la base 7.1.e) de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

  Important: Els participants dels programes sectorials hauran de formar part de les empreses del sector als que es dirigeix el programa de formació, en aquest cas sols podran participar les persones treballadores que formin part del SECTOR DEL METALL.

  Informació addicional

  En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

  Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

   

   

  Com formalitzar la inscripció

  Per realitzar la inscripció és imprescindible omplir el formulari que trobaràs al botó "inscripció" i adjuntar la següent documentació:

  Complimentar i adjuntar al formulari d'inscripció l’Annex 1 

  1. Si estàs en actiu:
   • Fotocòpia del DNI en vigor
   • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa
  2. Si ets autònom (freelance):
   • Fotocòpia del DNI en vigor
   • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms
  3. Si estàs a l’atur:
   • Fotocòpia del DNI en vigor
   • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
   • Document Fotocòpia d’algun on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social

  Nou cupó de descompte!

  Treballem perquè puguis formar-te des de casa.

  Preu especial amb el cupó TARDOR20 en els cursos 3D online.