Postgrau CAE

Propòsit


La competitivitat de les empreses s’ha posat en mans de la seva capacitat innovadora. Això força els equips de disseny a afegir valor als productes sense incrementar-ne el cost i, fins i tot, a reduir-lo. Les oficines tècniques d’R+D+I necessiten preparar-se per integrar els sistemes de simulació per ordinador que permeten verificar i optimitzar els paràmetres de funcionament dels productes per augmentar-ne la qualitat i la fiabilitat.

Aquestes eines de simulació s’agrupen sota la tecnologia de l’Enginyeria Assistida per Ordinador (CAE). Aquesta permet estudiar el producte abans de construir-ne el prototip i aconsegueix així estalvis de temps i costos, alhora que proporciona la informació adequada per optimitzar-lo.

El propòsit del curs és saber identificar la necessitat d’una anàlisi CAE, així com obtenir les habilitats per dur-la a terme, de cara a optimitzar la funcionalitat o comportament d’un producte, sigui en el moment de desenvolupar-lo o de redissenyar-lo.
 

Beneficis


En el postgrau es té l’oportunitat de veure les diferents vessants de les simulacions de funcionalitat del producte. L’ús majoritari del CAE és per a efectuar l’assaig virtual de resistència i deformació dels productes dissenyats amb eines CAD. També es fan estudis tèrmics, de vibracions anàlisi modal, estudis dinàmics, disseny de mecanismes, fluidodinàmica... i molts d’altres. Diversos professionals de la indústria ens exposen també la seva aplicació en processos de fabricació: fosa de metalls, injecció de plàstic, estampació de xapa... 


En finalitzar el curs, els participants seran capaços de:
 

 • Conèixer el fonaments teòrics que regeixen el Mètode dels Elements Finits i poder interpretar, a través d'ells, el procés que executen els programes de simulació
 • Accelerar el procés de desenvolupament de productes a partir de la seva simulació verificació virtual abans d'executar protocols d'assaig reals
 • Disposar d'una àmplia visió de les diferents possibilitats que ofereix l'Enginyeria Assistida per ordinador i conèixer els àmbits d'aplicació en què es pot utilitzar
 • Identificar la necessitat i la viabilitat d'una aplicació utilitzant tènciques CAE

Edició: Octubre 2018

Matricula
3.050€
Descomptes
UPC Alumni Premium 10%; Situació desocupació 10%; Empreses col·laboradores 10%; CETIB 12%; EIC 15%
Durada
105 hores
Inici
16/10/18
Fi
Febrer 2019
Horari
Dm i Dj de 18:15 a 21:45h
Crèdits
15 ECTS
Continguts


1. Fonaments teòrics per al CAE

 • El mètode dels elements finits. Teoria de l'elasticitat
 • Sòlids bidimensional i tridimensionals. Plaques i làmines
 • Estudis tèrmics dels productes 

2. CAE i l'Anàlisi de productes

 • Els materials metàl·lics. Tall i conformat 
 • Estudis CAD-CAE de components
 • Eines Open Source
 • Selecció de materials plàstics al disseny de producte
 • Optimització cinemàtica d’assemblatges
 • CAE per a la innovació en els productes 
 • Experimentació i simulació numèrica en disseny estructural
   

3. Aplicacions CAE Avançades

 • Fonaments del càlcul geomètricament no lineals 
 • Simulació de processos de fabricació de xapa metàl·lica en fred
 • Supercomputació i mecànica computacional
 • Aplicacions CAE per al desenvolupament de vehicles
 • Fonaments del càlcul dinàmic
 • Simulació per ordinador de la mecànica de fluids
 • La modelització de la fatiga a l'ordinador
   

4. Pràctiques d’Enginyeria Assistida per Ordinador

 • Disseny i càlcul d'estructures de barres 
 • Càlcul d'una biela sotmesa a tracció modelada amb elements plans 2D 
 • Càlcul de la fixació d'un cinturó amb elements tipus shell 
 • Introducció al programa ANSYS v14. Tractament de geometria i paràmetres de mallat
 • Anàlisis de la malla. Distorsió, ratis d'aspecte, punts singulars 
 • Càlcul estructural d'una premsa hidràulica amb elements tipus sòlid 
 • Fusió d'una cinta de polipropilè amb un soldador 
 • Estudi del refredament d'una fosa d'acer en motlle de terra. Estudi de les vibracions d'un pont 
 • Càlcul 2D d'un connector (no linealitat de material).
 • Estudi de la deformació d'una làmina de plàstic i d'una grapa metal·lica 
 • Anàlisi dels models de vibració d'una placa d'acer: Càlcul dels modes i freqüències de vibració
 • Anàlisi i optimització mitjançant càlcul dinàmic d'un component d'automoció (retrovisor). 
 • Estudi de pretensió de cargols
 • Anàlisi dinàmic transitori. Simulació d'un impacte
   

5. Projecte final de postgrau


Sol·licitud d'informació

Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Per a més informació contacti a infomasters@fundaciocim.org o truqui al 93 401 71 71.

Aquest postgrau està orientat a professionals tècnics, especialment enginyers amb una base prèvia de mecànica i de materials, que vulguin anar més enllà del modelatge de producte o processos per passar a l’optimització de la funcionalitat, tot a l’entorn virtual de l’ordinador.

Sortides professionals: Product Developer especialitzat en eines CAD/CAE, Product Manager de Desenvolupament i Fiabilitat de Producte i Procés.

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva ampla experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial.
 

Jordi Bonada FCIM
Esteve Ribas ALSTOM WIND
Daniel Di Capua CIMNE-UPC
Eduard Ribas FCIM
Manel Martín ALSTOM WIND
Jordi Ayneto ALSTOM WIND
Lluis Biscarri FCIM
Pere Puigdomènech FCIM
Miguel Sánchez CCP-UPC
Jordi Fábrega FCIM
Michele Chiumenti CIMNE-UPC
Josep Mª Escuer NTE-SENER
Miquel Ferrer UPC
Manel Juncosa Solid Engineering

Jordi Bonada, Director del Màster.