Postgrau Coaching Skills

Propòsit


En l’actualitat, les empreses i els seus professionals es troben dins un paradigma d’incertesa subjectes a un entorn molt competitiu, en constant canvi i variabilitat. Aquestes particularitats generen necessitats d’adaptació ràpides, fiables i concretes, així com la recursivitat constant a la innovació, per tal de mantenir la capacitat de resposta de les organitzacions vers les noves realitats que es presenten. 

Les competències directives són imprescindibles en aquests processos d’orientació per  a l’assoliment dels objectius previstos i la seva millora potencial, fent-se encara més necessàries en  un clima d’incertesa.  Això implica que cal desenvolupar les capacitats comunicatives i de negociació, així com de motivació, per tal d’evitar inseguretats i generar confiança tant en l'àmbit extern de l’organització, com en l'àmbit intern. 

Així doncs, aquest postgrau és aconsellable per tal d’aconseguir un lideratge efectiu al món de l'enginyeria. Els professionals no només han de saber gestionar processos productius, sinó que també han de ser capaços de liderar i motivar equips professionals, tot implicant les persones que els formen en una millora contínua dels resultats. És vital doncs, que es mostri a l’avantguarda de les noves tendències i eines de lideratge, com el coaching, l’anàlisi transaccional o el mindfulness, per tal de fer més operativa i competitiva l’organització. 

En definitiva, es tracta d’un nou concepte de gestió empresarial que s’adreça directament a les persones, on el lideratge efectiu i adequat d’un equip es configura com la base per a fer créixer el valor afegit d’una organització i posicionar-la, d’aquesta manera, com a puntera dins el seu sector econòmic específic.
 

Beneficis

 

Aquest curs dotarà els participants d’eines i recursos que els hi permetin afrontar amb èxit els reptes de lideratge a l’entorn empresarial actual, tot focalitzant-se en equilibrar la part operativa i la relacional. Els participants del curs desenvoluparan al màxim les seves capacitats i habilitats comunicatives, de negociació, de direcció i lideratge a partir d’exercicis pràctics i d’aplicació al món empresarial. Les següents activitats estan enfocades a generar talent, així com a potenciar el sentit de pertinença a l’organització:

 1. Reconeixement i tractament dels diferents perfils humans amb eficàcia, tot aprenent a comunicar eficaçment a cadascun d’aquests, motivant-los i apropant-los a compartir la missió de l’organització.
   
 2. Introducció del pensament estratègic per tal de crear una visió de negoci inspiradora i innovadora. 
   
 3. Potenciació dels recursos propis, per tal de millorar l’autoconfiança i l’autoconeixement.
   
 4. Adquisició de noves eines de gestió directiva i de lideratge de persones (coaching, anàlisi transaccional, PNL, mindfulness) per a posar-les al servei del bon funcionament dels diferents equips productius de l’organització.
   
 5. Gestionar amb èxit situacions de conflicte dins el context actual d'incertesa i alta complexitat en un entorn global.

Edició: Octubre 2017

Matrícula
2.950€
Descomptes
UPC Alumni Premium 10%; Situació desocupació 10%; Empreses col·laboradores 10%; CETIB 12%; EIC 15%
Durada
105 hores
Inici
20/10/2017
Fi
Febrer 2018
Horari
Dv de 16:00 a 21:00h i Ds de 9:00 a 14:00h
Crèdits
15 ECTS
Continguts


1. Lideratge i direcció de persones

 • Empowerment. Responsabilitat i accions cap a resultats
 • Lideratge per influència. Lideratge 360º
 • Les metes. El sentit de direcció. El pla d'acció 

2. Eines de coaching per a un lideratge orientat als resultats

 • Tècniques d’autogestió - Gestió emocional. 
 • Realitat vs. interpretació per tal d’evitar conflictes
 • Escolta activa (verbal i no verbal)

3. Comunicació eficaç

 • Saber posar límits. Saber dir "no" respectuosament
 • Estils comunicatius. Passiu/Passiu-agressiu/Assertiu/Agressiu
 • Anàlisis Transaccional aplicat a la comunicació 

4. Gestió de la incertesa i motivació cap al canvi

 • Zona d'influència vs. zona de preocupació.
 • Proactivitat i la gestió de les por davant els canvis
 • Eines Intel·ligència emocional a l'empresa: Ira/Tristesa/Por/Culpa/Ressentiment 

5. Nous reptes Empresarials. Creences limitants vs. creences potenciadores

 • Què són les creences?
 • Transformar creences limitants

6. Planificació estratègica i gestió del temps

 • Tipus de comportament autosabotejador
 • Direcció de reunions efectives
 •  

7. Eines de Mediació i Negociació

 • La planificació estratègica
 • Gestió del temps. Saber prioritzar l'important de l'urgent 

8. Eines de Mediació i Negociació

 • Posicions negociadores: win to win
 • Confeccionar argumentari i respostes a objeccions
 • Mediació per a la resolució de conflictes

9. Treball en equip

 • Alineació de tot l'equip cap a un objectiu comú 
 • Relacions interpersonals efectives
 • Les personalitat en el grup humà
10. Últimes tendències directives a les organitzacions
 • Tècniques curtes i d'aplicació immediata en moments d'estrès
 • Mindfulness i lideratge transformador

Sol·licitud d'informació

Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Per a més informació contacti a infomasters@fundaciocim.org o truqui al 93 401 71 71.

Aquest curs està pensat per a dotar d'eines i recursos de comunicació efectiva i lideratge als professionals que desenvoluparan la seva carrera ocupant rols de gestió de persones i a tots aquells que desitgin aprendre habilitats de comunicació, negociació, motivació i lideratge efectiu orientat a l'optimització del propi rendiment directiu.

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial. 

  

Artur Vericat Institut Coach
Mercè Sans Consultora, Coach i Psicòloga
Maria Elena Aguayo Consultora, Coach i Psicòloga

Artur Vericat PagèsCoach d'equips, personal i executiu. Director de l'Institut Coach i l'ITC Consulting. Expert en Mindfulness, certficat per l'ICF (International Coach Federation). Col·labora amb l'Institut Europeu de Coaching, tot formant a futurs coachs al Màster d'Expert en Coaching, també exerceix com a docent i director del Postgrau de Coaching Socioeducatiu a la Universitat Ramon Llull.