Postgrau en Lideratge i Excel·lència Organitzacional: Intel·ligència emocional i Coaching creatiu

Introducció

En els últims anys hem assistit a profunds canvis d’índole diversa: tecnològics, socials, polítics, globals... Les disciplines científiques, tècniques i humanes no han quedat endarrerides i aquests canvis han introduït nous paradigmes que han derivat en nous models de negoci i noves formes de liderar les organitzacions i els seus equips.

La repercussió d’aquests canvis i incertesa en el nostre entorn professional és cada vegada més ràpida i, davant d’aquesta situació, hem de reaccionar i prendre decisions que s’anticipin a les noves necessitats empresarials.

Aquest postgrau integra de manera modular i en una mateixa seqüència formativa tota una trajectòria efectiva enfocada a liderar els diferents entorns empresarials a través del desenvolupament de competències transversals d’excel·lència.

Les eines que permetran assolir i liderar aquests entorns productius, de qualitat i excel·lència són les que s’atribueixen als nous paradigmes de lideratge: la intel·ligència emocional i la comunicació, el coaching organitzacional (one-to-one i d’equips), i la innovació i la creativitat.

 

Metodologia

Metodologia totalment pràctica enfocada a generar la reflexió oportuna que consolidi l’aprenentatge (learning by doing), a través de simulacions, mètode del cas, role-playing, LEGO Serious Play i recursos audiovisuals; i aquells casos pràctics i reals que aportaran els assistents des dels seus entorns professionals o organitzacionals i que permetin mapejar la realitat tecnico-acadèmica amb la realitat professional.

Beneficis

Un cop acabat el postgrau l’assistent podrà:

  • Disposar d’un model de comunicació estratègica on assentar els diferents processos professionals: lideratge, coaching, resolució de conflictes, negociació, motivació, etc.
  • Aprendre un sistema intel·ligent d’autogestió emocional per liderar diferents situacions personals i relacionals.
  • Actuar com a coach i facilitar entorns de responsabilitat, creativitat i lideratge a través de les eines de coaching.
  • Escometre de manera efectiva i afectiva la implicació cap a objectius alineats amb els objectius organitzatius.
  • Generar espais d’humanitat facilitadors de lideratge i desenvolupament organitzacional.
  • Gestionar la satisfacció, l’estrès i el conflicte com a elements potenciadors.
  • Liderar la combinació de diferents pensaments divergents i desenvolupar solucions innovadores davant problemes o circumstàncies reals amb focus en els usuaris.
  • Liderar equips creatius i processos de canvi superant els impediments tradicionals cap a models innovadors.
  • Fer servir el Pensament de Disseny (Design Thinking) per procurar èxit en la innovació.
  • Aplicar diferents metodologies i eines per assolir noves perspectives des d’on generar solucions innovadores.
Edició: Octubre 2018
Matrícula 2.950€
Descomptes UPC Alumni Premium 10%; Situació desocupació 10%; Empreses col·laboradores 10%; CETIB 12%; EIC 15%
Durada 105 hores
Inici 15/10/2018
Fi Febrer 2019
Horari Dv de 16:00 a 21:00h i Ds de 9:00 a 14:00h
Crèdits 15 ECTS
Sol·licitud d'informació
Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Itinerari acadèmic

Mòdul 1
Març 2018
  Mòdul 2
Abril 2018
  Mòdul 3
Juny 2018
IEC   CO   CI

Continguts

Equip docent

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial.

Director

Veni Fonfría Sevilla

Director del Postgrau.

Psicòleg col·legiat i Coach acreditat (Col·legi Oficial Psicòlegs Catalunya). Dir.Estratègica RRHH (EADA). Postgraus i màsters en Coaching (estructural, sistèmic, esportiu, salut), PNL, LLEC®Serious Play Method®, Operacions, Qualitat (EFQM). Professor Postgrau Habilitats Avançades Comunicació (UB). Àmplia experiència com Dtor. RRHH i facilitador habilitats transversals (ICT, Schneider Electric Espanya, LEAR, Expo Hotels & Resorts, etc.

Fes click per veure el CV

Professors

Veni Fonfría Sevilla
UB
Eduard Resbier
UAB
Ezequiel Beneït
UPC

Postgraus relacionats