Propòsit

El coneixement dels sistemes de CAD més potents i implantats a la indústria és un dels trets indispensables que permeten als professionals incorporar-se a oficines tècniques d'R+D+I.

L'habilitat d'expressar-se amb eines CAD es essencial per a enginyers i dissenyadors que participen en projectes de desenvolupament de producte durant totes i cadascuna de les fases d'aquest procés. Els sistemes de CAD han estat plenament assumits pel mercat, especialment en els sectors industrials més dinàmics, com ara l'aeronàutic, el ferroviari o l'automoció. Les PIME no en són una excepció, ja que la innovació és també un factor clau de supervivència.

En definitiva, la finalitat d'aquest postgrau és la de capacitar els participants per utilitzar els softwares CAD per a optimitzar el procés creatiu i assegurar la seva viabilitat tècnica.

 

Beneficis

Els participants adquiriran un molt alt nivell en el disseny paramètric mitjançant els programes de CAD més potents i implantats a la indústria actualment: CATIA i NX.

En finalitzar el curs, seran capaços de:

  • Desenvolupar el cicle bàsic de disseny d’una peça: creació i modificació de geometria bàsica 3D en estacions de treball i generació dels plànols constructius corresponents.
  • Utilitzar dos dels sistemes de CAD més importants a la indústria actualment: CATIA i NX, tant de forma bàsica com avançada.
  • Aplicació dels sistemes CAD en fases de pre-projecte, disseny i experimentació.
  • Identificar i avaluar la integració de les eines CAD d’alt nivell a les oficines tècniques de desenvolupament de producte.

A qui va adreçat?

Aquest postgrau està orientat a professionals tècnics, com enginyers i dissenyadors industrials, que desitgin disposar dels coneixements i les habilitats necessàries per integrar-se en els departaments d’R+D+i. Seran necessaris coneixements de CATIA v5 per poder accedir a aquest postgrau.

Sortides professionals: Enginyeria de projectes, recerca i innovació, disseny industrial, càlcul i disseny de màquines, disseny d’estructures, simulació de mecanismes.

Continguts

Equip docent

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen el seu treball amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva gran experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial.

Director

Ricard Adell

Director del Postgrau

Enginyer industrial superior per la UPC. Va iniciar la seva carrera professional a la Fundació CIM. És enginyer en innovació, recerca i desenvolupament al Centre Tècnic de SEAT, especialitzat en simulació cinemàtica i estudis de viabilitat de components en l'àmbit de la dinàmica del vehicle i desenvolupament de xassís. Va ser Premi Creativitat 2008 en PFC per l'Escola Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona i Premi a la Creativitat 2009 pel Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Professors

Toni Castelblanque
T-Systems
Josep G. Garcia
Consultor
Marc Payerols
T-Systems
Marc Fresnillo
ABGAM
Robert López
FICOSA
Ricard Adell
SEAT