Propòsit

A conseqüència de les mesures de confinament que vivim, estem treballant per a adaptar totes les nostres formacions presencials també en format online, amb l'objectiu de continuar posant els nostres cursos a l'abast de tothom, també des de casa.

En la present edició, per tant, oferim la possibilitat de realitzar cursos de manera virtual, mantenint el format i sense alterar els continguts. D'aquesta manera, els mateixos docents que fins ara impartien les classes de manera presencial, ho faran ara per videoconferència en els mateixos horaris, atenent igualment els alumnes en directe i garantint el compliment de les sessions establertes.

Per a fer-ho possible, a més, es posarà a l'abast dels assistents la llicència educativa oficial del programari per al seu ús personal.

Aquest curs està dissenyat per aprendre i entendre les funcions bàsiques de l'entorn paramètric generant un únic document. Els alumnes seran capaços de generar una maqueta digital d'alt nivell de detall que servirà per generar tota la documentació d'un projecte, inclosa la valoració econòmica.

A qui va adreçat?

BIM és una metodologia de treball basada en l'ús d'informació coordinada, coherent y computable relativa a les característiques físiques i funcionals d'un edifici o infraestructura. Facilita la interoperabilitat i la coŀlaboració entre els diferents agents que participen en el fet constructiu, ja que els ofereix una plataforma per a la presa de decisions fonamentada en informació fiable i compartida durant tot el cicle de vida de l'edifici, des de la seva concepció fins al seu enderroc.

D'aquesta manera ajuda als professionals de la construcció, tant a enginyers com arquitectes a dissenyar, construir i mantenir edificis amb major qualitat i eficiència, essent Revit un dels programaris específics per BIM.

Revit permet a l'usuari dissenyar amb elements de modelització i dibuix paramètric i, tot i que BIM va més enllà donat que permet un disseny basat en objectes intel·ligents i en varies dimensions (1D, 2D, 3D, 4D (temps), 5D (costos), 6D (Facility Management), Revit proveeix una associativitat completa d'ordre bidireccional. Un canvi en qualsevol part del model significa un canvi instantani i automatitzat en tota la documentació associada.

El curs està destinat especialment a professionals i estudiants tècnics, especialment dissenyadors d'interiors, arquitectes, enginyers d'edificació, delineants i modeladors 3D, els quals poden treure profit d'aquest curs en totes les fases del cicle de vida de l'edifici. També és recomanable per a especialistes en ecosostenibilitat, gestors de patrimoni o project managers.