Propòsit

L'ús de la robòtica està àmpliament estès i la seva quota d'ús va augmentant de forma contínua en molts camps professionals. 

El propòsit del curs és mostrar els principis de funcionament de la robòtica aplicada en la indústria i aprendre a programar i posar en funcionament robots industrials. L'alumnat que cursi aquesta formació podrà parametritzar i programar el funcionament dels robots i readaptar el seu funcionament a l'entorn de producció existent.

L'objectiu principal del curs és adquirir amplis coneixements sobre el funcionament, utilització i programació de robots en l'àmbit industrial. La metodologia es basarà en sessions teòriques i pràctiques que permetran als estudiants aplicar els coneixements apresos a les classes. 

Per desenvolupar les pràctiques es faran servir Robotstudio, ensenyant com s’implementa l’entorn 3D d’una cèl·lula robotitzada amb aquest aplicatiu, i com es programa i es posa en funcionament. També es completarà la formació amb exercicis amb els robots ABB model IRB240 a les instal·lacions del Centre CIM UPC.

A qui va adreçat?

Està dirigit a professionals i estudiants amb un perfil tècnic que vulguin aprendre el funcionament d'aquestes noves tecnologies en l'àmbit de la producció industrial.

Continguts

  • Introducció a la robòtica
     
  • Morfologia. Tipus de robots (Cartesians, Scara, Polimòrfics, Delta, Col·laboratius) i funcionament
     
  • Tipus de moviments: Interpolacions lineals, circulars, moviments PTP. Programació de llenguatge RAPID
     
  • Disseny i programació d’instal·lacions robotitzades amb Robotstudio: Instal·lacions pick and place amb robots scara i delta, processos de soldadura amb robots polimòrfics, aplicacions de paletitzat, instal·lacions de manipulació amb robots col·laboratius, etc.