Màster i Postgrau

Formació amb un valor d’ús immediat al món laboral basada en tres eixos: el coneixement de professionals experimentats, l’aprenentatge a través de projectes reals i l’ús d’instal·lacions preparades per a simulacions i pràctiques

Fake box
cime

El màster CIME (Computer Integrated Manufacturing and Engineering) té com a objectiu preparar professionals – gestors i tècnics– en les diferents tecnologies d’enginyeria de producte i de fabricació assistides per ordinador, per que siguin capaços d’aconseguir millores substancials en els seus p...

Sessió informativa: Dijous, 18 de juliol 2019 a les 18:30h

dedp

L'objectiu del Màster DEDP és facilitar als alumnes els coneixements i habilitats necessàries per a ser capaços de realitzar, representar i transmetre les diferents etapes d'obtenció i aprovació d'un projecte, des de la definició del concepte, les especificacions, el disseny conceptual i, finalm...

Sessió informativa: Dijous, 18 de juliol 2019 a les 18:30h

defam

El màster DEFAM (Design and Engineering for Additive Manufacturing) pren el seu sentit en un entorn on la fabricació es basa en la digitalització de tot el cicle de desenvolupament i industrialització dels productes que consumim. La digitalització de la matèria conduirà tots els processos produc...

Sessió informativa: Dijous, 18 de juliol 2019 a les 18:30h

tpi

Aquest postgrau dotarà als participants dels recursos adequats pel coneixement d’aquelles tecnologies de prototipatge més emprades en la indústria mitjançant eines CAD, validant l’estètica, la funcionalitat i l’ergonomia del producte.

Es proposa un desenvolupament d’habilitats necessàrie...

Sessió informativa: Dijous, 18 de juliol 2019 a les 18:30h

mdp

Per garantir la continuïtat de les nostres indústries cal un fort i constant procés de millora que simplifiqui i flexibilitzi els processos productius. El desenvolupament de noves estratègies i tècniques en la gestió de fabricació, així com un enfocament més resolutiu i determinant des de la pro...

Sessió informativa: Dimecres, 17 de juliol 2019 a les 18:30h

mtdi

La indústria persegueix la millora continua dels seus processos productius. Un dels camins és dissenyar i fabricar els millors sistemes automatitzats utilitzant els dispositius de detecció i accionament, PLC, cèl·lules robotitzades, sistemes de supervisió i control que permetin la millor sincron...

Sessió informativa: Dijous, 11 de juliol 2019 a les 18:30h

pair

L’automatització constitueix una font important de competitivitat per a les indústries. Les noves tecnologies permeten simultaniejar l’eficiència en costos amb la flexibilitat de la producció, la qual cosa implica la utilització de les seves eines: dispositius de detecció i accionament, instrume...

Sessió informativa: Dijous, 11 de juliol 2019 a les 18:30h

mer

Les diferents fases del procés constructiu tradicional en l’edificació estan evolucionant i reorganitzant-se gràcies a l’aparició de les noves eines de modelatge i gestió de la informació. Actualment, la discontinuïtat de les fases d’un projecte provoca una manca de coordinació entre els ac...

Sessió informativa: Dimecres, 17 de juliol 2019 a les 18:30h