Descomptes Aplicables

El CIM UPC atorga els següents descomptes en l'import de matrícula dels cursos del programa de Màster i Postgrau:

  • MEMBRES DE LA COMUNITAT UPC ALUMNI PREMIUM: 10% http://alumni.upc.edu/formacio Document acreditatiu: Carnet UPC Alumni premium.
  • SITUACIÓ D'AFECTACIÓ PER ERTO DURANT L'ANY 2020: 10%
  • SITUACIÓ LEGAL DE DESOCUPACIÓ: 10% http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe‐a‐1985‐8124 Document acreditatiu: Certificat vigent de demanda d'ocupació emès per l'oficina de treball o SOC.
  • FAMÍLIA NOMBROSA: 10%Document acreditatiu: Carnet família nombrosa.
  • TREBALLADORS DE LES NOSTRES EMPRESES COL∙LABORADORES: 10 - 20% 2 matrícules simultànies en la mateixa edició: 10% 3 – 4 matrícules simultànies en la mateixa edició: 15% 5 o més matrícules simultànies en la mateixa edició: 20% http://www.fundaciocim.org/ca/page/collaboradors Document acreditatiu: Certificat justificant de la relació laboral, amb segell de l'empresa.
  • MEMBRES DEL COL∙LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE BARCELONA (CETIB): 12% http://www.enginyersbcn.cat/colegi/noticies/view.php?id=1159 Document acreditatiu: Carnet amb el nom de col∙legiat.
  • MEMBRES DEL COL∙LEGI D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA (EIC): 15% http://www.eic.cat/ Document acreditatiu: Carnet amb el nom de col∙legiat o associat.
  • MEMBRES DEL COL∙LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (COAC): 10% http://www.arquitectes.cat/ Document acreditatiu: Carnet amb el nom de col∙legiat o associat.

IMPORTANT: Per beneficiar‐se del descompte és imprescindible presentar l'acreditació corresponent juntament amb la resta de documentació obligatòria per tramitar la matrícula.

  • Una vegada emesa la factura, no s'accepten sol∙licituds de descompte.
  • Els descomptes no són acumulables.

Nou cupó de descompte!

Treballem perquè puguis formar-te des de casa.

Preu especial amb el cupó TARDOR20 en els cursos 3D online.