MISSIÓ

Promoure de forma integrada la investigació i la innovació de productes i els sistemes de fabricació i els processos d’enginyeria de producció associats, en estreta cooperació amb la UPC, per a contribuir al desenvolupament de la tecnologia i aportar coneixement a les empreses, proporcionant en paral•lel formació d’alt nivell en base al know‐how generat.
 

VISIÓ

La Fundació Centre CIM enfocarà les seves activitats cap a un entorn globalitzat en àrees específiques de creació i aplicació de coneixements, tecnologies, processos i formació, diferenciades d’altres entitats, per a optimitzar els recursos i implicar‐se plenament en el progrés i desenvolupament universitari, tecnològic i industrial de la societat en la que s’insereix, amb plena visibilitat i compromís.

 

VALORS

   1.     Progrés Tecnològic

   2.     Millora continua

   3.     Col•laboració i cooperació

   4.     Implicació i compromís

   5.     Professionalitat i confiança

   6.     Entusiasme i il•lusió
 

Els Valors Corporatius: s’aconsegueixen gràcies a la vivència d’unes actituds personals, amb la idea que “Hem de fer bona feina, i ens ho passem bé fent-la".
 

Hem de fer bona feina. Per a això, les actituds personals han de ser: 

  • Esperit de superació 
  • Inquietud per formar-se i aprendre 
  • Dedicació
     

 I ens ho passem bé fent-la. Per a això, les actituds personals han de ser : 

  • Tractar amb respecte a tothom 
  • Ser positivament crític amb el que no va bé 
  • Alegrar-nos dels èxits