La Fundació CIM posa al seu abast els documents pertinents envers les instruccions internes de contractació per a l'adjudicació de contractes no subjetes a regulació harmonitzada.

- Instruccions internes de contractació

- Certificació