1. ORIENTACIÓ GLOBAL A PRODUCTE PROPI PER VALORITZAR LA UPC

La Fundació CIM invertirà en recerca i desenvolupament de nous productes propis de l’àmbit de la Fabricació Digital, en especial referits a la Fabricació Additiva. La difusió de les activitats i les sinèrgies dins la comunitat universitària  posicionaran la UPC com a líder en Impressió 3D.

 

2. BEST in CLASS

La Fundació CIM impulsarà la professionalitat i l’excel·lència en el desenvolupament de totes les seves activitats  fundacionals. Sota l’orientació global a Producte Propi, potenciarà les interaccions internes per tal de maximitzar el rendiment global.

 

3. PERSONES AL CIM

L’equip humà ha de treballar en un marc organitzacional que, orientat a Producte Propi, permeti desplegar les seves capacitats, fent del CIM un repte professional únic i de desenvolupament personal.