Procés d'Admissió

PROCÉS D'ADMISSIÓ

Els cursos estan dissenyats per a professionals amb titulació universitària: llicenciats, diplomats, enginyers superiors i tècnics. En cas de no disposar de titulació universitària, és possible accedir al programa acreditant experiència professional en l'àmbit d'aplicació dels cursos.

Per a poder ser admès cal enviar a l'adreça electrònica masters@fundaciocim.org la documentació següent:www.fundaciocim.org

 1. Sol·licitud d'Admissió
 2. Currículum Vitae

Un cop rebuda aquesta documentació, la coordinadora del programa es posarà en contacte amb el candidat per concertar-li una entrevista amb el director, imprescindible per a la posterior matriculació. En el termini d'una setmana se li comunicarà si ha estat admès al curs.

PROCÉS DE MATRICULACIÓ

La matrícula es pot formalitzar a partir del moment en què es comunica oficialment l'admissió, tenint en compte que les places són limitades i que s'adjudiquen segons ordre d'inscripció.

Per formalitzar la matrícula és necessari:

 1. Haver superat el procés d'admissió.
 2. Fer la inscripció al curs efectuant el pagament del 15% del preu del curs i enviant a l'adreça electrònica masters@fundaciocim.org la documentació 
  següent:
 • Fotografia tipus carnet en color.
 • Fotocòpia del DNI o NIE.
 • Fotocòpia de l'últim títol acadèmic obtingut o del resguard de sol·licitud del títol.
 • Fotocòpia de la llibreta bancària on aparegui les dades per a la domiciliació del pagament.
 • Full de Forma de Pagament firmat i complimentat segons sigui particular o empresa.  

FINANÇAMENT

La Fundació CIM ha concertat amb diverses entitats bancàries la possibilitat de finançament, total o parcial, del cost del curs. Aquestes entitats donaran a l'alumne interessat/a un tracte preferent.

Més informació

 

BORSA DE TREBALL

La Borsa de Treball ofereix la seva experiència, coneixements i contactes amb empreses líders a l'entorn de la tecnologia per ajudar a gestionar i millorar la vostra carrera professional, facilitant la inserció al món laboral.

Més informació