3D Bioprinters

La trajectòria del CIM UPC ens permet desenvolupar i dissenyar equips a mesura, utilitzant les tecnologies i el know-how propis des de la idea fins a la màquina, i oferint paràmetres d'impressió com la mesura, velocitat, temperatura, estanquitat i esterilització, que no estan a l'abast dels equips del mercat.

Fitxa de producte