AMFEED

El projecte AMFEED estudia nous mètodes de fabricació de components porosos sinteritzats basat en tècniques d'impressió 3D. L'objectiu principal del projecte consisteix en el desenvolupament d'un nou coneixement científic tecnològic, centrat en tècniques de fabricació additiva, que permeti obtenir peces metàl·liques i ceràmiques caracteritzades per un nivell de porositat controlada, i que estiguin orientades a camps com la salut o la microelectrònica. 

Gràcies a l’utilització de la tècnica de fabricació per fil fos (FFF) podem dissenyar i definir, de manera controlada, el poru intern de la peça final, treballant amb la composició interna del material per processos de compounding (grau de porositat intrínseca), així com els forats interns / gaps derivats de la pròpia deposició per capes i estratègies utilitzades.

Referència projecte

RTC-2017-6363-5

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS i per la Unió Europea, en el marc de la convocatòria Retos-Colaboració del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, dins del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, amb l'objectiu principal de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.  

FEDER