LOOMING FACTORY

Looming Factory està coordinat pel centre de recerca en Accionaments Electrònics i Aplicacions Industrials (MCIA, per les seves sigles en anglès) de la UPC que es proposa desenvolupar i validar en plantes pilot de sistemes productius les tecnologies digitals de l'anomenada Quarta Revolució Industrial, caracteritzada per la interconnexió de màquines i sistemes i la integració operacional dels treballadors amb l'entorn productiu, així com per l'intercanvi d'informació amb els sistemes de logística i distribució. En aquest sentit desenvoluparà quatre projectes que sumen una inversió global de 4 milions d'euros.
  • Smart Factory: centrat en desenvolupar algorismes de monitoratge avançat.
  • Connected Factory: centrat en els sistemes de comunicacions. 
  • Robots on Factory: ús de l'espai de treball per part de braços robots o de robots mòbils i la seva col·laboració amb treballadors.
  • Factories of the Future: inclou els demostradors de tecnologies desenvolupades en els projectes anteriors, on CIM UPC és líder de projecte.
Aquest projecte es cofinança pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
 
         
 

Nou cupó de descompte!

Treballem perquè puguis formar-te des de casa.

Preu especial amb el cupó TARDOR20 en els cursos 3D online.