LOOMING FACTORY

Looming Factory està coordinat pel centre de recerca en Accionaments Electrònics i Aplicacions Industrials (MCIA, per les seves sigles en anglès) de la UPC que es proposa desenvolupar i validar en plantes pilot de sistemes productius les tecnologies digitals de l'anomenada Quarta Revolució Industrial, caracteritzada per la interconnexió de màquines i sistemes i la integració operacional dels treballadors amb l'entorn productiu, així com per l'intercanvi d'informació amb els sistemes de logística i distribució. En aquest sentit desenvoluparà quatre projectes que sumen una inversió global de 4 milions d'euros.

  • Smart Factory: centrat en desenvolupar algorismes de monitoratge avançat.
  • Connected Factory: centrat en els sistemes de comunicacions. 
  • Robots on Factory: ús de l'espai de treball per part de braços robots o de robots mòbils i la seva col·laboració amb treballadors.
  • Factories of the Future: inclou els demostradors de tecnologies desenvolupades en els projectes anteriors, on al CIM UPC som líders de projecte.

Aquest projecte es cofinança pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).