Net3D+

L’objectiu principal del projecte consisteix en el desenvolupament d’una tecnologia híbrida multimaterial que permeti la fabricació de dispositius amb materials avançats. Una de les primeres aproximacions realitzades consisteix en la introducció de micro-nanopartícules a resines fotosensibles per incrementar les seves propietats mecàniques i resistents. Durant el 2017, al CIM UPC vam desenvolupar un algoritme basat en una discretització numèrica que permet modelar el procés d’impressió de la tecnologia DLP, obtenint les dimensions finals de la peça, així com el grau de conversió del material, permetent incrementar la resolució de la tecnologia.

Mitjançant aquest algoritme d’optimització, calcula el color de cadascun dels píxels de la màscara que es projecta per a cada capa de material a imprimir. És a dir, cadascun dels píxels pot tenir un color diferent en escala de grisos. A més, permet determinar la intensitat lumínica o temps d’exposició de cadascun dels píxels per obtenir valors de fotoconversió més homogenis i controlats.

FEDER

Ja coneixes els nostres projectes?