TRANSPORT

El projecte Transport està emmarcat dins de la comunitat de Llavor 3D, que està impulsada per la Generalitat de Catalunya per accelerar i desenvolupar l'adaptació de la fabricació additiva en el sector industrial, i cofinançada a través del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020.

L’objectiu del projecte és substituir peces de material base metàl•lic per material base alumini-plàstic que alleugereixi el pes, millori les prestacions dels components actuals i suposi una reducció del cost de la matèria prima i del procés productiu conservant les propietats físico-químiques del recobriment (barres de transmissió, fasteners, eixos amortidors, etc.) mitjançant l’aplicació de tecnologies AM/3DP. La indústria del transport, i encara més la indústria ferroviària, està molt orientada a la reducció de costos. Especialment, en les línies de producte de tramvia i metro, on hi ha molta competència.