BE-COOL

El projecte Be-cool té com a objectiu desenvolupar una nova tecnologia de refrigeració alternativa basada en fluids criogènics, mitjançant el disseny, fabricació i validació d’un sistema de refrigeració versàtil capaç de reduir o eliminar per complet l’ús de refrigerants i fluids de tall tradicionals en els processos de mecanitzat. A més, reduirà els costos i l’impacte mediambiental, mantenint la productivitat del procés de mecanitzat.

Els principals objectius del projecte són:

  • Desenvolupar d’un nou mètode de refredament/lubricació basat en fluid CO2 criogènic reciclat.
  • Provar el sistema desenvolupat en aleacions difícils de mecanitzar, establint paràmetres de tall i comparant-los amb els processos utilitzats actualment. 
  • Dissenyar un sistema innovador que podria traslladar-se a altres aplicacions. 

En altres termes, el nou producte es presenta en dues versions:

  • Un sistema integrat MQL + CO2.
  • Una solució autònoma adaptable als equips actuals.