JAMES BONE

El projecte JAMES BONE és un projecte de recerca industrial basat en el desenvolupament d'implants personalitzats mitjançant l'ús de tecnologies de fabricació additiva. L'objectiu principal del projecte és desenvolupar un procés de fabricació més robust i rendible que pugui produir pròtesis complexes i materials adequats, que siguin reabsorbibles, per a ser implantats en el cos humà.

El projecte se centra en satisfer tota la gamma d’implants, des de productes de gamma mitja basats en tecnologies de fabricació per sinterització per làser utilitzant materials reabsorbibles, fins a implants de gamma alta basats en tecnologies de fabricació per electrospinning lineal utilitzant medicina antiinflamatòria i hidroxiapatita amb polímers.