Electroerosió per penetració

Aquest procés permet erosionar cavitats de materials conductors, cosa que amb mecanització convencional resulta tècnicament impossible.

Aplicacions

Fabricació de motllos i matrius per a processos de model o deformació plàstica.

Avantatges

En no haver-hi tall, resulta efectiu per modelar materials fràgils.
Start your project today