Equips de mesura de rodonitat

Tecnologia que permet mesurar de forma precisa la rodonitat i cilindritat tant d'un eix com d'un forat

Aplicacions

Elevada precissió.
Obtenció d’informes dimensionals.

Avantatges

Calibres.
Rodaments.
Allotjaments de rodaments.
Start your project today