Microtall làser

El microtall làser permet el tall de xapa de poca espessor mitjançant un làser polsant i gas.

Aquest procés permet controla l’energia del làser permetent el tall de xapa de poca espessor sense fer malbé el material.

El capçal làser és programable i pot seguir una trajectòria complexa tallant qualsevol forma imaginable a una velocitat que depèn del material tallat.

La microsoldadura permet fer petites soldadures sense aportació de material i entre dues peces petites. Les trajectòries són programables.

Aplicacions

Caixes per a aplicacions electròniques.
Peces de reduïdes dimensions en xapa.
Soldadura d’elements de petites dimensions.

Avantatges

Tall de poca espessor sense fer malbé el material.
Capacitat de tallar or i plata.
Gran precisió de tall.
Start your project today